Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

281

Calvinisme niet wijken wilde. Maar in 156a kwam te Edinburg een revolutionnair parlement bijeen, waar twee besluiten genomen werden: i.De katholieke godsdienst zal verboden zijn. 2. De kloosters en kloosterkerken zullen verwoest worden.

Maria Stuart. In hetzelfde jaar stierf Frans II en aanvaardde MariaStuartde regeering in Schotland onder uiterst moeilijke omstandigheden. Zij was een rijk begaafde vrouw, 'vol aanleg voor muziek en poëzie, maar een weinig lichtzinnig.

Onthoofding van Maria Stuart.

Darnley vermoord. De koningin huwde met haar neef D a r n1 e y S t u a r t, in de hoop bij hem steun te vinden tegen den woeligen adel. Dit huwelijk was voor Maria ongelukkig. Spoedig ontstond er verwijdering tusschen de echtgenooten, vooral toen Darnley Maria's secretaris, Rizzio, liet vermoorden. In 1567 viel Darnley zelf als slachtoffer van een samenzwering. Aanstonds werd een gerechtelijk onderzoek ingesteld; maar de rechtbank sprak de beschuldigden — onder wie zekere Bothwell werd genoemd — vrij. Hoogstwaar-

Sluiten