Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

326

was reeds vóór hem overleden. De rechte marmeüjkë linie van Willem I stierf met W!Ukm III uit. In de Nederlanden werd geen stadhouder benoemd, het tweede stadhouderloos tijdperk begon er. In Engeland was de opvolging» in 1701 geregeld door de A c t o f Settlement. Deze stelde vast: ie. Dat Anna* de schoonzuster van Willem III, zou opvolgen na diens; kinderloos overlijden, ae. Dat alleen Anglikaansche vorsten in Engeland zouden regeeren. 3e. Dat bij den dood van Anna betHanndvefsche Huis zou opvolgen, als er geen naaste erfgenamen zouden »jn.

De bedoeling was den pretendent der Stuarts, Jacobus III, uit te sluiten. Inderdaad is de wet uitgevoerd. Eerst regeerde Anna en na baar dood kwam George Iaanhet bestuur. Deze was keur viöïrs t van Hannover. Sedert vormen Groot-Brittannië en Hannover een p e r s o n e e 1 e unie tot 1837x).

De familierelatie tusschen het HuisStuartenhet Huis Hannover wordt duidelijk uit het volgend overzicht:^ Jacobus 11603—1625. Karei I t 1649 Elisabeth

Karei II Jacobus II SophieX den keurvorst van Hannover. 1660—1685 168JW1688 |

George I 1714—1727

Maria Anna Jacobus III | t

"X 1702—17*4 de pretendent George II 1727—1760 Willem III I I V

1688—1702 Karei Eduard George HK760—1820

Jacobus III had dus veel geldiger aanspraken dan George I, maar het ParlÉnsent wilde geen katholiek vorst op den Engelschen troon.

De pëÉtieke erfenis van Willem III ging over in handen van A n t o n i e frei nsius, den raadpettsfénaris van Holland, Marlborough, den leider van het Whig-minisöaie in Engeland en prins Eug*nius van Savoye2). Zij vormdeiP fiéï

1) In 1603 waren Schotland en Engeland door een personeele unie verbonden. Cromwell stelde één parlement voor Engeland, Schotland erfierland in, dat tot 1660 bestond. Sedert 1707 vornöèn Engeland en Schotland door de Act of Ürrioh één staat met den naam Grcd^JBrïttannië.

2) Eugenius van Savoye, 1603—1736, was de grootste veldheer van zijn «ij*. Wegens zijn onaanaehb'jkaiterÜjk door Lod. XIV afgewezen, trad hij in 1683 in 's keize» dienst en onderscheidde zich bij het .ontzet van Wafelen. Ook,j|gs. staatsman en hervormer van het krijgswezen bewees hij uitstekende diensten.

Sluiten