Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39

's konings oudste broeder, de graaf van Provence, veroordeelden de inderdaad onverdedigbare zwakheid van Lodewijk XVI. Te Parijs waren bovendien de toestanden verontrustend. De prijzen van de eerste levensmiddelen bleven veel te hoog, de toevoer uit de provincie stokte tengevolge van de daar heerschende verwarring, opstootjes in de markthallen van de stad waren aan de orde van den dag.

Toen had er te Versailles een gebeurtenis plaats, die de algemeene aanT dacht trok. i October 1789 kwam er een nieuw garderegiment in garnizoen. De vertrekkende officieren, allen adellijke heeren, boden hun nieuwaangekomen wapenbroeders een diner aan. Toen de feestvreugde het toppunt had bereikt, verschenen de koning en de koningin in de zaal, een algemeen enthousiasme ontstond, verklaringen van trouw volgden, in de opwinding van het oogenblik werd de cocarde tricolore onder den voet getreden en bedreigingen geuit tegen de Constituante. Wat daar gebeurde, lekte uit. De koninklijke officieren genoten in overvloed, het volk leed honger! In de straatpers kon men lezen, dat Lodewijk XVI middelen als deze betooging te baat nam, om het leger op zijn hand te krijgen, het volk te beleedigen, met geweld op te treden.

5 en 6 October. 5 October was Parijs getuige van een zonderling schouwspel. Een troep vrouwen uit de markthallen, „les dames de la halle", trekt door de straten, de trom voorop, begeleidend het eentonig geschreeuw van „Du Pain".

In het palais royal van Égalité verzamelt zich een opgewonden menigte. Daar wordt het voorstel gedaan om naar Versailles te marcheeren en den koning zijn nood te klagen.

La Fayette brengt de garde nationale op de been, kan echter het volk niet tegenhouden, gaat dan ook naar Versailles met zijn compagnieën. Onderweg worden eenige bakkerswinkels buiten Parijs door het tierend gepeupel geplunderd.

Tegen den avond slaat de menigte een soort van kampement op voor het koninklijk paleis, waarvan de poorten bewaakt bleken. Alles scheen rustig, maar in den nacht van 5 op 6 October doet een kleine groep opgeruide mannen een aanval op het kasteel. Égalité werd beschuldigd er de hand in gehad te hebben, maar dit is onzeker. Door een geheime poort dringen de samenzweerders binnen en trachten in de koninklijke vertrekken te komen. De Zwitsers verdedigen de toegangen daarheen, La Fayette snelt toe en drijft de aanvallers weg. Het klaarblijkelijk opzet om den koning te vermoorden, mislukt.

Den volgenden morgen eischt de menigte, dat de koninklijke familie zich met haar naar Parijs zal begeven, want dan kan voortaan de koning niet meer bedrogen worden door de gewantrouwde omgeving van het hof.

Lodewijk XVI, een onvergeeflijke fout, stemt toe. Marie Antoinette, de kinderen, hij zelf, stappen in een koets; omstuwd door de garde nationale en de

Sluiten