Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

Behendig was het plan niet gevormd. Het rijtuig viel in het oog door vorm en grootte. Het begin van den tocht werd één dag later gezet, dan eerst was bepaald. Daardoor wisten de dragonders, die langs de wegen patrouilleerden, niet wat zij te doen hadden. De geheele koninklijke familie ging in het rijtuig. Langzaam sukkelde het gezelschap verder. In den avond van 21 Juni bereikte men St. Ménehould. Daar woonde een postmeester D r o u e t. Deze vatte argwaan op en vergeleek het gezicht van Lodewijk XVI met de afbeelding op een muntstuk. Vooral toen hij dragonders het dorp zag binnenrijden, kreeg hij zekerheid. Langs een binnenweg reed hij naar Varennes, waarschuwde daar de Jacobijnenclub en in alle haast werd op een brug een versperring opgeworpen. Het rijtuig van Lodewijk XVI arriveerde een paar uur later, werd tegengehouden, de officieren der dragonders bereikten de plaats met hun manschappen wat te laat, maar als de koning flink was opgetreden en geweld gebruikt had. Zou hij er wel doorgebroken zijn. Nu echter werd hij met zijn familie den anderen morgen naar Parijs teruggebracht.

Ontstaan van de republikeinsche partij. De gebeurtenis deed in de hoofdstad dreigende ontevredenheid ontstaan. De Constituante schorst Lodewijk XVI in de uitoefening van zijn macht, totdat een onderzoek zal zijn ingesteld. De republikeinen te Parijs waren echter met zulke halve maatregelen niet tevreden. Zij eischen de afzetting des konings en organiseeren een betooging om aan te dringen op het uitroepen van de republiek.

L'Affaire dn Champ de Mars. 17 Juli komt een groote menigte bijeen op het Champ de Mars, maar Bailly en La Fayette brengen de garde nationale op de been om de beweging den kop in te drukken, het komt tot een bloedige botsing, er vallen tal van dooden en gewonden.

Club der Feuillants. De wrok tegen de regeering groeide er door aan, de invloed van de republikeinen nam toe. Een splitsing in de Jacobijnenclub werd het gevolg. De leden, die Lodewijk XVI de hand boven het hoofd willen houden uit vrees voor de anarchie, treden uit het partijverband en sluiten zich aaneen in de club der Feuillants (La Fayette). Zij streefden naar een vergelijk tusschen koning en revolutie, doch verkregen nooit veel invloed. De republikeinsche Jacobijnen blijven achter in de oude club.

Lodewijk XVI en de Grondwet. De meerderheid in de Constituante, terugschrikkend voor de dwingelandij, welke dreigde van uit de politieke clubs te Parijs, had de onschendbaarheid van den koning gehandhaafd na de mislukte vlucht. Lodewijk XVI werd

Sluiten