Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55

Eindelijk verschijnt Pétion op het tooneel, de laffe burgemeester van Parijs, drie uren te laat. Op zijn aansporen trekt het volk zich terug, maar niet zonder het gelukkig geplaatst bevel van Lodewijk XVI om de vertrekken van deTuileriëen ter bezichtiging open te stellen voor de ongewenschte bezoekers. Hoe

20 Juni 1792 in de Tuileriëen. Pétion, burgemeester van Parijs, gaat op een stoel staan en spreekt tot den koning: „Sire, gij hebi niets te vreezen". De koning richt zich tot een grenadier, legt diens hand op zijn hart en vraagt hem: „Klopt het sneller dan gewoonlijk?" (N„r Bouillon.)

de ongewone wilskracht van den koning in deze uren van beproeving te verklaren? Zijn houding was een heldhaftige geloofsbelijdenis. Hij had te laat ingezien, hoe zijn goedkeuring van de Constitution Civile du Clergé een fout was geweest; die wilde hij herstellen door de revolutie en de kerkvervolging

Sluiten