Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

public (aanvankelijk onder Danton, later onder Robespierre), dat zich bijna de geheele uitvoerende macht toeeigent.

De Girondijnen voelen zich den grond onder de voeten wegzinken.

De Jacobijn.

Op de muts onder de symbolische afbeelding van een geopend oog leest men het woord: „Surveillance", als embleem der volksvereenigingen, die zich den titel: „Surveillance de 1'autorité" gaven. Op de borst hangt de medailje van de Jacobijnenclub. In de rechter hand draagt hij een bel ten teeken, dat hij bereid is, om bij het eerste gevaar, alarm te maken. Op een blad papier in de linker hand staan de datums 14 Juli 1789 en 10 Aug. 1792. De voeten zijn met

hOUten Schoenen bekleed. (Naar een etl alt den tijd der revolutie'.

Zij trachten tegen den stroom op te roeien. Zij willen een Commission de surveillance oprichten, die het machtsmisbruik van de Commune moet tegengaan; het mislukt. Het volk steunde hen niet. Robespierre

Sluiten