Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d i n i ë bleef de oorlog voortduren, toen de Nationale Conventie uiteenging en de regeering liet aan het Directoire. De toekomst der Republiek zou voor een niet gering gedeelte afhangen van haar leger en haar generaals.

§ ii. Het Directoire, 1795—1799.

Het tijdvak van het Directoire vormt den overgang van de revolutie naar de militaire dictatuur van Napoleon. De geschiedenis van Frankrijk in deze jaren is meteen de geschiedenis van Europa. Meer en meer wordt Napoleon de spil, waarom alles draait.

Napoleon Bonaparte werd in 1769 geboren te A j a c c i o op Corsica. Na zijn studie aan de krijgsschool te Brienne en te Parijs trad hij in 1785 in het leger als tweede luitenant, om in 1795 tot generaal benoemd te worden. In de politiek speelde hij 't eerst een rol tijdens den opstand van 13 Vendémiaire.

De Vrede van Campo Formio, 1797. Het Directoire zette den eersten coalitie-oorlog voort. De Oostenrijkers dreven de Fransche krijgsmacht uit Zuid-Duitschland terug over den Rijn, maar Bonaparte versloeg de Sardiniërs in den Itahaanschen veldtocht. De koning van Sardinië moet vrede sluiten, Savoye en Nizza zijn met Frankrijk vereenigd. Daarna volgde de aanval op Lombardije. Beroemd is de strijd op de brug van L o d i. In den winter van 1796 op 1797 wordt Mantua ingesloten. De beslissing viel door de veldslagen bij A r c o 1 e en R i v o 1 i. Mantua gaf zich over. De weg naar Weenen lag open. Keizer Frans II gelastte toen een levée en masse, daardoor werd de positie der Franschen in gevaar gebracht, zoodat Napoleon het raadzaam achtte den vrede van Campo F or mi o, 1797, te sluiten:

1. Oostenrijk staat aan Frankrijk af de Zuidelijke Nederlanden, Lombardije en Mantua. 2. Lombardije wordt vereenigd met Modena, de noordelijke gewesten van den Kerkelijken Staat, Ferrara en Bologna, het westen van de republiek Venetië, tot de Cisalp ij nsche Republiek als état secondaire. 3. Een gevolg van den loop der gebeurtenissen in Italië was de oprichting van de Helvetische en de Ligurische Republiek. 4. Oostenrijk krijgt Venetië, de eeuwen-oude dogestaat houdt op te bestaan. 5. Keizer Frans berust er in, dat de linker Rijnoever aan Frankrijk komt; een congres te Rastadt zal de schadevergoeding voor het Duitsche Rijk regelen.

Verzet tegen de regeering. Het Directoire is in Frankrijk nooit populair geweest, de Republiek stond niet sterk. Dit lag 041. ook aan de slechte grondwet. De grootste fout bestond hierin,

Sluiten