Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89

Zoo eindigde de derde coalitie-oorlog, waarin Napoleon zijn schitterende veldtochten met ongekend succes ten einde bracht, waarin echter de diepste oorzaken van zijn val reeds zijn te bespeuren. De politiek van het Continentaal-Stelsel zal hem de onmisbare zelfbeheersching uit het

Samenkomst te Tilsit.

oog doen verhezen, en moest de koning van Pruisen al toestemmen in noodeloos pijnlijke vredesvoorwaarden, het volk van Pruisen is er door wakker geschud en begint kort daarop zijn stille voorbereiding voor den nationalen strijd tegen den overweldiger. De vrede van Tilsit was dwingelandij, die het versmaadde rekening te houden met het nationahteitsgevoel, de macht, waartegen zoo dikwijls een veroveraar zich te pletter hep.

§ 4. Dc Fransen-Russische Alliantie, 1807—1811.

Frankrijk en Rusland. Tijdens de onderhandelingen te Tilsit legde Napoleon aan Alexander I uitgebreide ontwerpen voor, waarvan de Fransch-Russische samenwerking het uitgangspunt zou vormen. De Czaar ging er op in, omdat hij het in zijn belang achtte met Frankrijk Europa te beheerschen. In 1808 zijn deze plannen nog eens besproken te E r f u r t :

i°. Rusland zou Finland veroveren en Turkije beoorlogen.

20. Napoleon zou ongestoord zijn gang kunnen gaan in Spanje en Portugal.

3°. Alexander I zal het Continentaal-Stelsel in zijn rijk doorvoeren.

Het was als het ware een verdeeling van Europa, terwijl Napoleon streefde naar een algemeenen aanval van het Europeesch continent onder zijn leiduig op Engeland.

Sluiten