Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

zetten van het Continentaal-Stelsel, verleidt Napoleon in 1810 en 1811 tot daden van willekeur. Van jaar tot jaar zien wij hem zijn gebied uitbreiden langs de kusten. In 1810 moet L o d e w ij k Napol e o n zijn kroon neerleggen en wordt het koninkrijk Holland een Fransche provincie. In 1811 annexeert de keizer het groothertogdom Oldenburg en de drie handelsteden B r e m e n, Hamburg, Lübeck. Toen bereikte het rijk zijn grootste uitbreiding. Het telde 42 millioen inwoners en 130 departementen.

Paus Pius VII en Napoleon te Fontainebleau.

Maar dit rijk was een product van geweld. Het bezat niet de nünste innerlijke eenheid. Naast Frankrijk waren er nog slechts twee groote mogendheden in Europa overgebleven: Rusland en Engeland, werkelijk in macht zijns gelijke. Al gaf Napoleon aan zijn zoon, in 1811 geboren, den trotschen titel: „koning van R o m e", de schittering van uiterhjken luister kon de feitelijke zwakheid van een uitgestrekt gebied, alleen door overheersching bijeengehouden, niet wegnemen. Zoolang de Fransen-Russische alliantie stand hield, stond Napoleon sterk op het continent. Maar zij heeft geen stand gehouden.

Sluiten