Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

Italië ondergaat een ingrijpende verandering krachtens het legitimitëitsbeginsel:

1. Het Lombardijsch-Venetiaansch koninkrijk komt aan Oostenrijk. Parma, Modeia en Toscane worden hersteld. In elk dezer staatjes komt een lid van het Habsburgsche Huis aan het bewind. Het overwicht van Oostenrijk in Italië is hierdoor verzekerd.

2. Sardinië wordt als koninkrijk vergroot, om ook aan de Fransche oostgrenzen een krachtigen staat te verkrijgen, met het gebied van de Ligurische republiek. Savoye, Piemont, Nizza en het eiland Sardinië behooren er toe.

3. De Kerkelijke Staat herwint zijn ouden omvang. Pius VII keerde in 1814 naar Rome terug en herstelde de Orde der Jezuïeten.

4. Napels en Sicilië worden bijeengevoegd tot „h e t k o n i n k r ij k der beide Sicilië n". Ferdinand IV nam den naam aan van F e rdinand I.

Duitschland krijgt een geheel nieuwe constitutie.

1. Het Heilige Roomsche Rijk is niet hersteld. In de plaats daarvan wordt opgericht de Duitsche Bond, een bondgenootschap van 35 monarchieën en 4 vrije steden. Oostenrijk heeft de hegemonie en is voorzitter van den bond. Op een bondsdag te Frankfurt zullen de vorsten zich door gezanten laten vertegenwoordigen om de gemeenschappelijke belangen te bespreken. Een Duitsche volksvertegenwoordiging is deze vergadering dus niet, maar een congres van gezanten. Alle staten blijven onafhankelijk. Tegenover het buitenland alleen vormen zij een eenheid.

2. Oostenrijk krijgt het voormalig gebied der Habsburgsche monarchie terugt Gallicië, de Illyrische en Dalmatische landen, Tirol; S a 1 z b u r g, vroeger een onafhankelijk bisdom, wordt er bijgevoegd. Frans I behoudt den titel „erfelijk keizer van Oostenrij k".

3. Pruisen wordt hersteld en vergroot met: een gedeelte van Saksen, Maagdenburg, Westfalen, de vroegere geestelijke bisdommen aan den linker Rijnoever, het Zweedsch gedeelte van Pommeren. Het vormt echter geen aaneengesloten geheel.

4. Beieren verliest Tirol en krijgt den Rijn-Paltz. Beieren, Wurttemberg en Saksen blijven koninkrijken. Het keurvorstendom Hann o v e r is voortaan ook een koninkrijk.

5. Eenige leden van den Duitschen Bond stonden onder vreemde soevereiniteit: het groothertogdom Luxemburg, dat met Nederland, het hertogdom Holstein, dat met Denemarken, Hannover, dat met Engeland een personeele unie vormde.

Tweede Vrede van Parijs. Frankrijk viel buiten de besluiten van het Weener Congres, omdat de oorlog tegen Napoleon nog voortduurde. Lodewijk XVIII sloot in 1815 den tweeden

Sluiten