Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Uit een illustratie van 1848.)

18 Maart bereikte de revolutie te Berlijn haar hoogtepunt. Tegen een macht van 20.000 man leverde het volk een hardnekkigen barricaden-slag, dertien uur achtereen. Een pakkend moment daaruit is bestorming van het arsenaal, de groote poort wordt ingestooten met een zwaren balk. Frederik Willem IV was niet zeker meer van zijn kroon. Maar anders dan te Parijs is de opstand uitgeloopen op onderhandelingen met den vorst, die uitgebreide concessies deed.

Sluiten