Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE HOOFDSTUK.

DE NEDERLAAG VAN FRANKRIJK TEGENOVER ITALIË EN DUITSCHLAND.

Algemeen overzicht. Van 1815 tot 1850 had Europa zich verheugd in een periode van langdurigen vrede. Deze breekt af met den Krim-oorlog. De goede verstandhouding tusschen Oostenrijk en Rusland is daardoor te niet gedaan voor altijd. Napoleon III en Cavour dringen door een oorlog in Lombardije Oostenrijk terug uit Italië, 1860, maar Napoleon III verliest er op zijn beurt bijna allen invloed door zijn halfslachtige politiek. Feitelijk is in Italië beslist over den ondergang van het keizerrijk, want als Oostenrijk en Frankrijk geïsoleerd raken onder de mogendheden, zal Bismarck van deze verzwakte positie weten gebruik te maken om beiden een ernstige nederlaag toe te brengen, 1866. Hij wint het vertrouwen van Rusland, terwijl Engeland zich op het vasteland niet meer doet gelden, dan het noodig acht. Het jaar 1870 brengt de voltooiing van de eenheid van Italië en Duitschland.

Tusschen 1850 en 1870 begint de tijd van het cosmopolitisme, da. de ontwikkeling der Europeesche tot wereldmogendheden.

De Vereenigde Staten van Noord-Amerika ronden hun gebied af om na den Secessie-oorlog, 1866, snel op te klimmen tót den rang van een groote mogendheid,

§ 1. Dc Krim-Oorlog.

De Tweede Republiek. Na het Juni-oproer van 1848 trad in Frankrijk reactie in. De vrees voor de revolutie uitte zich vooral in vrees voor de sociaal-democratie. Liberalen en katholieken sloegen de handen ineen tegen het gevaar van de anarchie. Daarvan profiteerde Lodewijk Napoleon. Het zonderling verschijnsel doet zich voor, dat de Tweede Republiek, 1848—1853, in het tweede jaar van baar bestaan, zou geregeerd worden door een president, die uitzag naar de monarchie, en een vertegenwoordiging met monarchale meerderheid, welke echter hopeloos verdeeld was in drie fracties:

de legitimistische, welke den graaf de Chambord, den Bourbon, op den troon wilde zien;

Tooncel der «euwen II. II

Sluiten