Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

254

bij Kirk-Kilisse en Loele Boergas de hoofdlegers der Turken, die met moeite de T s j a t a 1 d j z a-1 i n i e, vlak bij Constantinopel, tegen hen staande hielden. Een wapenstilstand met Turkije werd gesloten in December 1912; een congres der groote mogendheden te Londen zou de regehng van de Oostersche kwestie op zich nemen.

Omwenteling in Constantinopel. De vredesbepalingen vielen voor Turkije zeer zwaar uit; toch waren zij door de pas opgetreden, veel meer gematigde Turksche regeering aanvaard, toen deze door een Jong-Turksche omwenteling werd omvergeworpen in Januari 1913. De heftige partij hervatte den oorlog weer, zij oordeelde de vredesvoorwaarden te hard. Maar de Boelgaren veroverden Adrianopel, de Grieken Janina. Zoo moest Turkije wel terugkomen op de oorspronkelijke aanbiedingen. Intusschen waren ook de Balkanstaten op hun beurt aan het einde van hun krachten, dus leenden zij het oor aan den raad der mogendheden om hun eischen niet te verzwaren.

Vrede van Londen. Te Londen werd in Mei 1913 de vrede geteekend: r. Turkije behield in Europa alleen Constantinopel en het kustland langs de Dardanellen en den Bosporus. 2. Albanië werd een zelfstandige staat. 3. De rest van het veroverd gebied zouden de Balkanstaten zelf onder elkaar verdeden.

De tweede Balkan-oorlog, 1913. Deze laatste bepaling zette de deur wagenwijd open voor den wedijver tusschen de betrokken staten onderling. Servië, Griekenland, Boelgarije wilden alle drie Macedonië veroveren. Boelgarije geraakte in oorlog met Servië, Griekenland en ook met Roemenië, dat aan het verdeden van den buit mee kwam doen. De Turken deden zich weer gelden. De Boelgaren waren tegen de overmacht der verbonden mededingers niet opgewassen; binnen 14 dagen stonden Serviërs, Grieken, Roemenen op de grenzen van hun land.

Vrede van Boekarest, 1913. De vrede moest wel volgen. Roemenië verkreeg de Dobroedsja. Servië en Griekenland behidden het op de Turken veroverd gedeelte van Macedonië. Boelgarije stond Adrianopel aan Turkije af. De Oostersche kwestie is in 1913 niet opgelost. Vooral de verhouding tusschen Servië en Oostenrijk bleef een brandpunt van moeilijkheden. De wereldoorlog van 1914 zou daarin zijn aanleiding vinden.

Sluiten