Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a6o

4 Augustus bereikten de oorlogsverklaringen van Engeland en België Berlijn. In de volgende dagen openden Frankrijk, Engeland en" Servië den oorlogstoestand met Oostenrijk en Duitschland. Europa stond in brand.

De oorlog zou dus gevoerd worden in Oost-, in West-Europa, ter zee en in de koloniën, dat stond in de kritieke Augustusdagen van 1914 reeds vast. Het cos-

Opmarschlijnen van de tegen Luik oprukkende troepen.

mopolitisme der moderne tijden heeft ook aan den strijd tusschen de volkeren zijn afmetingen opgedrongen.

In Augustus 1914 richtten de Duitschers de overmacht van hun zware artillerie tegen de forten van Luik, de 42 c.M.'s (dikke Bertha's) deden hier voor het eerst hun moordwerk. Maar de Belgen wisten den vijand zoolang tegen te houden, dat eerst 20 Augustus Brussel kon bezet worden en de opmarsch tegen Frankrijk aanmerkelijk werd vertraagd.

Sluiten