Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

262

dé wijk op Nederlandsen grondgebied, waar zij geïnterneerd zijn. Tegelijkertijd vluchtten tienduizenden Belgische burgers naar ons land. Gent, Brugge, Ostende vielen onverdedigd in handen der Duitschers, L i 11 e moest hun de poorten nog openen, maar dat is het laatste succes geweest: de inundatie langs het Y s e r-k anaal van Dixmuiden tot Yperen, hardnekkig verdedigd door de Belgen en Engelschen, hield hen tegen. België is niet geheel

veroverd. Een kleine hoek van zijn grondgebied wist het tot het einde van den strijd vast te houden, terwijl in het veroverd gedeelte Kardinaal Mercier en Mgr. H e y 1 e n, de bisschop van Namen, krachtig voor de rechten der Belgen optraden.

Verdun, 1916. Na den slag aan de Marne begon in het Westen de bloedige loopgraven-oorlog. Een jammerlijke episode daaruit is de vaak herhaalde beschieting van de kathedraal te Reims, die veel van de verwoesting te lijden had, de vernietiging van de lakenhallen te Yperen. In het voorjaar van 1916 onder-

Sluiten