Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

290

Intusschen was de wapenstilstand van Duitschland met de geallieerden tot stand gekomen, 11 Nov. Op dat oogenblik waren Doornik, Maubeuge en Sédan als uiterste voorposten nog in handen van

Het vernielde Frans-Jozefstandbeeld te Boedapest. l£- . _—: . ■ . ". S'-^BtèmKJim^iaaaaS^

Tijdens het roode schrikbewind in Hongarije is de IvLUennium-arkade, een der fraaiste monumenten te Boedapest, vernield. De stukgegooide beelden werden beklad met spreuken als: „Leve de radenrepubliek".

het Duitsche leger. De vierbond der centrale mogendheden was echter reeds opgelost. Dmtschland stond alleen en verzocht aan Wilson staking der vijandelijkheden.

De voorwaarden van den wapenstilstand, aan het Duitsche Rijk

Sluiten