Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

291

opgelegd zonder onderhandelingen, waren uitermate hard:

1. Ontruiniimg van België en Elzas-Lotharingen;

2. De geallieerden bezetten den linker Rijnoever, Keulen, Coblenz, Mainz; op den rechter Rijnoever wordt vastgesteld een neutrale zone van 10 K.M. diepte; Duitschland heeft de kosten der bezetting te betalen;

3. Uitlevering van de vloot, de zware artillerie en de verkeersmachines;

4. In het Oosten worden alle troepen teruggenomen achter de

grenzen van 1 Augustus 1914, de vredesverdragen van Brest-Litovsk en Boekarest zijn ingetrokken;

5. Afstand van Duitsch Oost-Afrika;

6. De blokkade tegen Duitschland blijft voorloopig voortduren. Het zijn voorwaarden, die herinneren aan den afloop van den tweeden Puni-

schen oorlog. De bedoeling om Duitschland de hervatting van den oorlog onmogelijk te maken, spreekt er duidelijk uit, maar waartoe de noodeloos wreede rekking der blokkade tegenover een van honger half vertwijfelde bevolking? Van Wilson's idealisme is in deze inleiding op den vrede niets meer te ontdekken. Hindenburg bewees zijn vaderland een voortreffelijken dienst door het leger binnen den gestelden termijn van veertien dagen terug te voeren over den

Sluiten