Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

294

31 October, Turkije moet een wapenstilstand aanvaarden.

4 November, Oostenrijk sluit den wapenstilstand afzonderlijk.

ii November, de wapenstilstand met het Duitsche Rijk treedt in.

16—31 October, vorming van de nationaliteits-republieken in de Donaumonarchie.

31 October, begin van de revolutie in Weenen en Boeda-Pesth.

3 November, de revolutie in Kiel, Lfibeck, Hamburg.

8 November, in München wordt de republiek uitgeroepen.

9 Nov., keizer Willem II doet afstand. 11 Nov., keizer Karei doet afstand. 9—11 Nov., de revolutie te Berlijn..

§ 6. Vrede?

28 Junii9i9, precies vijf jaren na de misdaad van Serajêwo, is ten slotte in de beroemde spiegelzaal (1871) te Versailles de vrede gesloten tusschen de geassocieerde mogendheden, onder aanvoering van het driemanschap Clémenceau, Lloyd George, Wilson en de Dttitsche Republiek. De voornaamste bepalingen uit dit tractaat van 440 artikelen zijn deze:

Territoriale bepalingen. 1. België wordt hersteld als onafhankelijke staat en vergroot met Moresnet, Eupen en Malm é d y.

2. De linker R ij n-o ever blijft bezet door de overwinnende partij gedurende 15 jaar; binnen 50 K.M. ten oosten van den Rijn mag Duitschland geen versterkingen behouden.

3. Ter vergoeding voor de vernieling van kolenmijnen in NoordFrankrijk staat Duitschland aan Frankrijk af den vollen eigendom der kolenmijnen in het Saarbekken; de regeering komt er in handen van een commissie vanwege den Volkenbond; een volksstemming zal 15 jaar na 1920 uitspraak doen over de aanhechting van het district bij Frankrijk dan wel bij Duitschland.

4. E1 z a s-L otharingen wordt aan Frankrijk teruggegeven.

5. Duitschland aanvaardt de onafhankelijkheid van Polen, dat vergroot wordt met het grootste gedeelte van Opper-Silezië, Posen, West- en Oost-Pruisen.

6. Dantzig en het omliggend district wordt een vrijstaat onder toezicht van een commissie uit den Volkenbond.

Sluiten