Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30o

10. Een Permanent Arbeidsbureau zal de internationale arbeidswetgeving ter hand nemen.

11. De Bond zal den vrijen doorvoer en een rechtvaardig optreden ten aanzien van den handel van alle aangesloten staten trachten te verkrijgen.

Zal de Volkenbond werkelijk aan de wereld den vrede helpen verzekeren? Clémenceau haalde er de schouders voor op door zijn spreekwoordelijk: „vous y croyez, vous?", de verslagen mogendheden bleven aanvankelijk buitengesloten, den Paus hield men op

Amerika wil niet tot den Volkenbond toetreden.

een afstand, de Vereenigde Staten en Rusland traden niet toe. In de commissie, die de grondwet van den Bond moest ontwerpen, waren alleen vertegenwoordigd de vijanden van den overwonnen vierbond, een overmacht van 14 staten! *) -Men heeft uitsluitend aan de dictatoriale vredesconferentie de stichting willen toevertrouwen, alsof zij daartoe het meest geschikt zou zijn. Bedenkelijk lijkt het, dat in den Uitvoerenden Raad de oppermacht is gegeven aan de vijf geasso-

1) De Vereenigde Staten, Engeland, Frankrijk, Italië, Japan als groote mogendheden; Brazilië, China, Griekenland, Roemenië, Servië, Portugal, Polen, Tschecho-Slovakië als kleine mogendheden. De eerste der mogendheden van den tweeden rang, Nederland, en alle andere in den oorlog neutrale staten ontbraken.

Sluiten