Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bataafsche Republiek 70, 75-

Bautzen 96, 97* Baylen 92. Bayonne 90. Bazel 70, 87. Bazaine 169, 185, 187. Beaconsfield 129,211,212,

213, 220. Beauharnais (Eugène de)

13L

Beauharnais (Hortense de) 139-

Beauharnais (Joséphine de)

93-

Bebel 204.

Beecher-Stowe 193.

Beethoven 98.

Beieren 86, 289, 292,293*

Beiroet 285.

Bela Kun 293, 3°5-

Belfort 187, 261.

België (bij Frankrijk ingelijfd) 81, (opstand tegen Willem I) 122, (Nationale en Godsdienstige tegenstellingen in..) 123, (Kulturkampf van 1879), (Liberale overheersching in ...) 209, (Katholieken aan de regeering 1889), (gezantschap bij den H. Stoel geaccrediteerd), (meervoudig Kiesrecht ingesteld) 247, (algem. werkstaking 1893), (... en 1'Association internationale a f ricaine) ,(Ko loniale mogendheid) 248, (inval in ...) 259, (oorlogsverklaring aan Duitschland) 260, (... en de 14 punten van Wilson) 279» (gezant van Duitschland teruggeroepen uit Brussel)

303, (ontruiming van het Roergebied door ...)

304, (arbitrageverdrag met Duitschland) 309, (... en net congres van Locarno) 310.

Belgrado 5, 257, 258, 264,

282. Bell 189.

Benedek 161, 178. Benedetti 183. Benedictus XV 359» 261, 265, 268, 276, 301, 304. Benevent 86.

Benesch 306. Benningsen 181. Beresford 115. Berezina 96.

Berlijn 146, 147, (congres van .. 4 213, 216, '220, (1885) 248, 252, 292.

Bernadotte 86, 97.

Bernard St. 80.

Bern 206.

Berry 105, 117, 137. Berthier 86.

Bessarabië 90, 101, 158,

213, 297. Bethmann-Hollweg 269,

277'

Beust (von) 175, 182, 207.

Bewapening 301.

Biarritz 178.

Birmingham 126, 127.

Bismarck 171, 172, (... en de Poolsche Kwestie 1863) 174, (... 1862) 175, (... en SleeswijkHolstein) 177,178, (Bijeenkomst van ... met Nap. III te Biarritz! 1865) 178, (sticht het Reptiliënfonds) 179, (Bondskanselier) 180, (... en de N. Duitsche Bond) 181, (... en de Spaansche trooncandidatuur) 183—188. (... met de liberalen), (... en het Centrum), 202, (... naar Canossa) 204, (... ontbindt den Rijksdag) 205, (... en Willem II) 206, (en het Drei-Kaiser Verhaltnis) 210, (... en de Alerte van 1875) 211, (op het Congres van Berlijn), (... en het tweevoudig verbond van 1879) 213, (... en de Triple Alliantie) 214, (... treedt af) 215, (... en de Koloniale politiek) 226.

Blanc (Louis) 137, 142, 143, 144.

Bloc (Het) 230, 231, 232.

Bloemfontein 233.

Blokkade 159.

Blokkade (honger) 268.

Blount 2.

Blücher 97,100,101. Boekarest 90, 282, 291. Boekowina 263, 273, 297*

Boelgarije (Opstand in ... 1875) 211, (Nieuw vorstendom gevormd) 213, (... 1886) 214, 215, (verhouding tusschen Rusland en ... 1887) 216, (onafhankelijk verklaard) 252, 254, (. - .in oorlog met Servië, Griekenland en Roemenië) 254, (wapenstilstand van ... met de Entente) 385, (Verdrag met ... bij den vrede van St. Germain) 296, (... en het vredesverdrag van Neuüly) 297.

Boeren-republieken 233, 234-

Bohemen 251, 286, 297.

Bokser-opstand 237.

Bolcheviki 271, (ontstaan der partij), (... aanhangers van Lenin) 272, (.... en de dictatuur van Kerensky), (... en de wapenstilstand met Duitschland) 273, (.... en de Bourgoisie) 282, (oorlog tegen de Ukrainsche Republiek en Lethland) 283, (vermoorden Czaar Nicolaas II) 284, (... ontruimen Ukraine en Finland) 284.

Bolivar (Simon) 114.

Bologna 162.

Bolsjewisme 198,278,293, 302, 306, 307, 308.

Bonaparte (Nap.) 70, 72, 74, 79, 81, 88 vlg.

Bonaparte (Lucien) 77.

Bondsgerechtshof 301.

Bond (Noord Duitsche) 87.

Bondsacte 108, 109.

Bondsraad 188.

Bordeaux 63, 187.

Boris 216, 282.

Börne 123.

Borodino 95.

Boroughs (rotten) 125,126.

Bosnië 211, 214.

Boston 16, 189.

Botha 233.

Boulanger 201.

Boulogne 84.

Bourbon (Palais) 143.

Bourbon 98, 99, 104, 106, 107, 114.

Bourbonsch familietractaat 12, 17.

Sluiten