Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Constitution civile du Clergé 46, 50, 52, 55, 82.

Continentaal-stelsel 87,89, 90, 92, 93» 94-

„Contract Social" 22.

Conventie 59, 69, 70, 73.

Conventionnels 64, 65.

Cook (James) 19.

Corday (Charlotte) 65.

Cordeliers 42. -

Corridor 306.

Corruptiestelsel (in Amerika) 240.

Cortez (de) 116, 182.

Cosmopolitisme 189, 191.

Coup d'état (van 18 Fructidor) 74, (... van 18 Brumaire) 77, (... van 1851) 155.

Couthon 63, 68.

Crisis (in Duitschland) 276, (... in de Donaumonarchie) 278.

Crispi 208, 209, 226.

Cronjé 233.

Crusoë 21.

Cuba 114, 241, 242.

CuUoden 9.

Culte de la raison 65.

Custine 58.

Custozza 150, 165.

Cyprus 213, 224.

Czaar-Bevrijder 173.

Czernin 286.

Czernowitsch 273.

D.

Daendels 77, 96.

Dagö 273.

Dalberg 86.

Dalmatië 86, 102, 297.

Damascus 133, 285.

Dames de la balie 39.

Danton 42, 51, 57, 59, 62,

66, 67. Dantonisten 66. Dantzig 294, 301, 306. Dar boy 198. Dardanellen 133,135,158,

264, 287, 298. Dauphin (LodewijkXVIII)

70.

Davoust 86. Dawes 304.

Decabristen-oproer 121, 122.

Déclaration of rights 16. Defoe (Daniël) 21. Dehli 190.

De Launay 37.

Delcassé 243, 244, 256.

Delegatiën 182.

Demagogenhetze 123.

Democraten (in Engeland) 236, (in de V. S.) 240, (constitutioneele ... in Rusland) 239.

Denemarken (verbond van gewapende neutraliteit met Rusland) 80, (... en de gevolgen v. h. verbond v. Tilsit en Erfurt) 90, (Conflict tusschen ... en den Duitschen bond) 171, (personeele Unie tusschen... en Sleeswijk Holstein) 171, (Duitsche Bond tegen ... 1863) 175, (... en de opheffing v. d. Sont-Tol) 189, (... en de regeering v. Christiaan IX) 248, (obstructie v. d. democraten in ...) 248, (radicale partij in ... verliest hare meerderheid), (... vormt met IJsland de Deensche monarchie

1912) 249, ( en het

Angerierecht) 285.

Deportaties 276.

Desmoulins (Camille) 32, 35, 42, 66, 67.

Despoten (Verlichte) 23.

Dettingen 8.

Dickens 128.

Diderot 21.

Diebitsch 120.

Disraeli 128,217,218,220.

Dissenterswet (in Noorwegen) 250.

Dixmuiden 262, 281.

Dobroedsja 213.

Doema 239.

Döllinger 202.

Donau-delta 158.

Donau (neutraal) 213.

D on au-vor s te n dorr men 90, 133» 157» 158.

Dorpat 283.

Drei-Klassen-Wahlrecht

147, 277Dresden 8, 07. Dreyfus 229, 230. Drei-Kaiser-Verhaltnis

210. Driebond 257. Droste-Viscnering 129,

130.

Drouet 49.

Dualistische regeeringsvorm 182.

Duchesne 45.

Duitschland. (... en de kulturkampf) 202; (Pruisisch Gezantschap b. d. Paus afgeschaft; lager onderwijs in handen v. d. staat; Jezuïeten verbannen) 203; (Sociaaldemocraten i. d. Rijksdag) 204; (verplichte ziekteverzekering, ongevallenwet en invaliditeitswet) 206; (Socialistenwet) 205; (Verbonden met Rusland en Oostenrijk) 210; (... en het tweevoudig verbond van 1879) 213; (.. • en Itahë sedert 1902) 214; ( ... en het Helgolandtractaat) 224; (oorlogsverklaring aan Rusland 1914) 258; (... en België) 259; (ultimatum van Engeland) 259; (oorlog met Frankrijk, Engeland en Servië geopend) 260; (... en Italië) 265; (oorlog met Itahë) 266; (moeilijkheden met de V.S.) 267; (... en de vredesbemiddeling van het Vaticaan) 268; (duikboot-oorlog) 269; (wapenstilstand met Rusland) 273; (.. • en de Russ. Maart—revolutie) 274; (de Neuorientierung; Dreiklassenwahlrecht afgeschaft)

. 2771; (Hertling Rijkskanselier) 278—384; (Het Bolchevisme) 278; (.. . en het Bombardement van Parijs 1918) 281; (... en de vrede van Boekarest) 282; (ultimatum aan Trotsky) 283; (... en de wapenstilstand van Turkije 1918) 287; (parlementaire regeeringsvorm ingevoerd) 288; (Willem II en de kroonprins doen afstand van de regeering; de spartacisten) 289; (wapenstilstand) 290; (Arsolraden) 292; (Duitsche

Sluiten