Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Fransche troepen bi zetten Corinthe) 27' (Vrede te Versailles) 2g en vlg.; (lid van d commissie tot ontwer der grondwet van de: volkenbond) 300; (.. en de verdeehng vai Opper-Silezië) 303; (.. en de bezetting van he Roer-gebied) 303, 304 (... toezicht over di Duitsche Staatsfinan ciën) 305; (... en he verbond met Tschecho Slovakië 1924), (... ei Polen), (... en de KIein< Entente), (... en he Russ. verdrag van Rapallo) 306; (oorlog ir het Riff-gebied) 308: (veihgheidsverdrag van ... en België mei Duitschland) 309; (... tegen de toetreding van de D. Repubhek tot den Volkenbond), (... en het congres van Locarno) 310. Fransch-Russische-AUian-

tie 214. Frans I (Keizer) 80, 86,

92, 93, 98, 102. Frans Ferdinand 257. Frans Josef I (Keizer) 149; (... en Nicolaas I) 156; (sluit met Nap. III de preliminairen vanVillafranca), (Ultimatum van ... aan Sardinië 1859) 161; (... en de vrede v. Zürich) 162; (... en de hervorming v. d. Duitschen Bond) 175; (geeft zijn Rijk een grondwet), (te Ofen tot Keizer gekroond 1867), (voert den dualistschen regeeringsvorm in 1867) 182, 207; (... en de nieuwe Slavische kwestie) 251; (... en de nationaliteiten)252. Frans Stephanus 6, 8. Frans II 54, 7I, 85, 86. Frederik Augustus III 5, 10.

Frederik II6—13, 23—26,

29, 87. Frederikshaven 90. Frederik van Sonderburg-

Augustenburg 172.

-1 Frederik Willem I 10. ;. Frederik Willem II50,s< 4 Frederik Willem III 8; e 93» 96» 98, 99, i2< ? 130.

1 Frederik Willem IV 17]

. Frederik VII 171, 175.

1 Free-trade 128.

• Freüigrath 147.

t Fréron 67.

; Friedland 88.

ï Friedrichsruh 206.

- Frossard 185. t Frucudor 75«

- Frucudorisés 82. 1 Fuero's 132.

■ Fulton 110. I Fünen 175. ' Sussen 8.

g.

Gaëta 163, 164. Gagern (v.) 98. Gamcanisme 28, 45. Galhcië 15, 102, 273, 278, 297-

Galhpoh 156, 264, 298. Gambetta 170, 187, 199,

200, 208. Gapon 239.

| Garcia Moreno 167, 209, 210.

Garde nationale 61, 107. Garde (roode) in Rusland

283, (... in Finland)

284.

Garde (witte) 284.

Garibaldi 151, 161; (oorlog v. Pius IX tegen ...) (... en Nizza), (... en Cavour) 163; (Maszinist) 164; (... heropent den strijd tegen Pius IX) 165; (... in ballingschap naar Caprera), (ontsnapt van Caprera) 166, 108.

Gastein 177, 178.

Genève 247. 301.

Genua 85.

George (v. Griekenland)

211.

George I (v. Engeland) 15. George II, 8, 10, 11, 15. George III 11, 15, 16, 18,

81, 82, in. George IV 125. George V (v. Hannover)

179.

Germain (St.) 296, 297.

Gervinus 124. |.. Gibraltar 17, 18.

Gilden 31. 1, Girondijnen 51, 63,66,69.

Gladstone 217 vlg. . Gladstone 217; (ministerie ...) 218; (... en Ierland); (Landact van ...) 219; (tweede ministerie ...), (Land-act ontwerp van ...) 220; (... ontbindt 1881 de Landleague),(derde ministerie ... 1886); (... en de derde Reform-bill), (... en Transvaal) 221; (... en de Iersche kwestie), (treedt af) 222; (vierde ministerie ...), (.... dient opnieuw het Home-Rule ontwerp in), (sterft) 223. Gordon 224. Gorlice-Tarnow 263. Görres (von) 109,129,130. Gortschakoff 174,210,213 Görz 266, 274. Gotthard-spoorweg (St.) 247.

Götbnger Sieben 123.

Grande peur 37.

Grant 194, 195, 240.

Gravelotte 185.

's Gravenhage 70.

Gregorius XVI 123, 130, 138.

Grenobie 99.

Grevy 200, 201.

Grey 125, 258, 259.

Griekenland (ultimatum der geallieerden aan...), (.... en de geassocieerde mogendheden) 275; (krijgt een gedeelte van Thracië), (Smyrna aan ... toegewezen 1920) 297; (Nederlaag van ... in Klein Azië en Thracië 1922), (Revolutie in ... 1922), (Koning Constantijn voor de tweede maal onttroond), (ziet af van Klein Azië) 298; (... en de volkenbond) 300.

Grimm 109, 124. „Groote Trek" 225. Gross-beeren 97. Grouchy 100. Guerre d'extermination 100.

Sluiten