Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo; (doet afstand van den troon 1815) 101,

IIO, 118, lig, 121, 154, 162.

Napoleon III (Keizer) 155; (... en Sardinië), (... en de Krim-oorlog) 158; (... lid v. d. Carbonari), (samenkomst te Plombières), (... en de Italiaansche Eenheidspartij) 160; (... sluit met Frans Josef de preliminairen v. Villa franca), (halfslachtige politiek van ...), (• • • en Oostenrijk) 161; (macht van ... begint te dalen 1860), ( en de Itahaansche veldtocht) 162; (... en de Kerkelijke Staat) 162,163; (... laat Pius IX in den steek), (... en Cavour) 163; (... en de Itahaansche kwestie) 164; (overeenkomst tusschen Victor Emanuel en ...), (• • • en de September-Conventie 1864) 165; (... stelt aan Italië een bondgenootschap voor tegen Pruisen), (... en Victor Emanuel) 166; (overzeesche ondernemingen tijdens ...) 168; (binnenlandsch bestuur van ...) 170; (... en de vrede van Praag), (... en Bismarck) 179, 181, 183,184; (nederlaag van ...) 185, 186, 198.

Nar va 283.

Nassau 179.

Natal 233, 234.

Nationaal Duitsche raad 286.

Nationale werkplaatsen

137, 144. National League 220. Naundorff 70. Navarino 120, 133. Navigatie (Acte van) 189. Necker 31, 33, 34, 35,

37-

Nederland (Etat secondaire v. Frankrijk) 70.

Nederlanden (Zuidelijke) 54, 58, 60, 67, 70, 71.

Neerwinden 60.

Nelson 75, 86.

Nemours (Hertog van)

131, 144. Nesselrode 98. Neuiily 297. Neuorientierung (in

Duitschland) 277, 285,

(in Oostenrijk) 278. Neutraliteit (Verbond van

gewapende) 80, 159. New-Foundland n. Newman 217. New-Orleans 194. New York 11. Ney 86,95,97,99,100. Ney (Edgar) 151. Nicolaas I (czaar) 120,121,

122, 123, 124, 133, 135,

.149, 155. 156, 157Nicolaas II 216, 239, 271,

284. Niel 181. Nieuwpoort 261. Nightingale (Miss) 157. Nihilisme 198. Nizza 71, 102, 160, 161,

163.

Njemen 88, 295. Nogi 238.

Noord-Oostzee-Kanaal

177, 229. Noorwegen 249, 250, 285. Noot (van der) 25. Normandië 61. Novara 150. Nuit des Sacrifices 38.

O.

Obok 234.

O'Brien 128, 151, 152. O'Connell 112, 218, 220. O'Connor 128, 151, 152. Oder 295. Odessa 283. Oesel 273. Ofen 182. Ohio 11. Oldenburg 94. Oléron 74. Olhvier 170, 171. Olmütz 149. Omdoerman 234. Onfeilbaarheid (Pauselijke) 167.

Ontwapening (algemeene) 299-

Oorlog (Vierde Engelsche) 18.

Oostenrijk 148, (in 1848), (constitueerende Rijksdag) 149, (... en de

Krim-oorlog) 157, (.. en de Itahaansche oorlog 1859) 161, (... en Pruisen 1866) 165 (... en de Poolsche kwestie) 174, (... en de inlijving van Sleeswijk bij Denemarken) 175, (... en Sleeswijk-Holstein) 177, (... staat Venetië af aan Nap. III) 179, (verbreekt het concordaat, 1870) 207, (... en de buitenlandsche politiek voor en na 1870) 207, (... en het Drei-Kaiser-verhaltnis) 210, (... en de taalstrijd 1897) 25i,(jpropaganda voor het protestantisme in ...) 251, (... en Boelgarije) 252, (... en Servië, occupatie van Bosnië en Herzegowina) 252, (... en de misdaad van Serajêwo) 257, (diplomatieke betrekkingen met Servië verbroken 1914) 258, (... in den wereldoorlog) 263 en vlg., (... oorlogsverklaring van Roemenië en Itahë) 265, (irredentisten tegen ...) 265, (... en de Russ. Maart-revolutie) 274,(terugslag van de omwenteling in Rusland doet zich gevoelen in ...) 277, (strijd tusschen de nationaliteiten ontbrandt opnieuw), (Neuorientiering in ...) 278, (... en de vrede van Boekarest) 382, (oorlog met Itahë gestaakt) 284, (samenwerking met Boelgarije verbroken) 285, (manifest van Keizer Karei 16 Oct 1918) 286, (wapenstilstand en Klas-

• senstrijd; Karei doet afstand van den troon), (Duitsch-Oostenrijksche Repubhek afgekondigd) 287, (... en de vrede van St. Germain) 296; (... een bondstaat; Mgr.Seipel) 305.

Oostenrijksche Nederlanden 25.

Sluiten