Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tsjataldjza-linie 254. Tsüchima 238. Tuge ndbund 93. Tuileriëen 54, 56, 57, 55

105, 107, 143, 198. Tunis 214, 226, 242. Turgot 30, 31. Turkije (verbond m« Rusland) 133; (verdra der Zeeëngten) 135 (Servië verklaart ... 1876 den oorlog), (Rus land verklaart ... dei oorlog) 211; (opstani 1908; Jong-Turkscb partij) 252; (... staa zijn laatste gebied it N.-Afrika af), (... er het congres te Londen) (... en de vrede var Lausanne) 253; (... er de vrede van Londen), (... krijgt Adrianopel), (Wapenstilstand Dec. 1912) 254; (oorlogsverklaring van Rusland), (... in oorlog met Engeland en Frankrijk), (... en de samenwerking van Rusland met Engeland) 264; (... en Roemenië) 265; (. . . en het militair protectoraat der entente) 287, (... en de vrede van St. Germain) 296; (... en het vredesverdrag van Sevrès) 297; (de JongTurksche partij), (An-| gora), (Moestafa Kemal overwint), (Bepalingen van den tweeden vrede van Lausanne) 298. Turksche partij (Jong-) I

298. Turijn 52, 164. Tijdrekening (Nieuwe... I in Frankrijk) 65.

u.

Udine 274.

Uitvoerende Raad 200. Ulm 85. Ulster 235.

Unie (v. Noord-Amerika)

tt1-93'™93' i94' I95Unie (Personeele) van Polen met Rusland 122, (... tusschen Engeland en Hannover) 123 (van . Zuid-Afrika) 233. I

Unionisten 222, 235. Unitariërs 194. Univers (1') 163. I, Unkiar-Skelessi 133. Ukraine (maakt zich los v. Rusland) 273, (sluit een afz. vrede te Brestt Litowsk), (ontruimd g door de Bolcheviki) 384. J Ursuhnen (van Valencien-

nes) 72. - Utrecht 2, 3. 1 1

: v.

t

1 Vakorganisaties 29. . Vakvereenigingen (in Engeland) 219.

Valence 76.

Valencia 188, 189.

Valmy 58.

Valona 265, 275.

Vancouver 190.

Varennes 49.

Varna 157.

Vaticaansch Concilie 167.1 Veiligheidsverdrag 309. Vendée 60, 61, 66, 69,

72, 73, 82. Vendémiaire 65, 70, 71, 1 Venetië 71, 76, 86, 161,

164, 165, 179. Venezuela 114. Venizelos 264, 275. Vera Cruz 169, 193. Verbond (Fransen-Rus- 1 sisch 1894) 228, (Twee- 1 voudig ... van 1879) 1 213; 290, 300. 1 Verdun 57, 261, 262, 263, 1 266. ■[ Vereenigde Staten (Onafhankelijkheid) 17, T (Congres); Grondwet); T (Huis v. Volksvertegenwoordigers) 19, (het Anglo-Germaansche ras \ in de ...) 169, (... en de Sont-Tol) 189, (... en China) 191, (uitbreiding van het gebied der ...) 192, (politieke partijen in de ...) 240, (... en de Duitsche Duikbootoorlog) 267, (oorlogsverklaring der..) 268, (. . . en Japan) 270, (... treden niet toe tot den Volkenbond) 300,!

(Europa schuldenaar der .. .) 308.

Vergniaud 51, 64.

Verkeerswegen (internationale) 295.

Verlichting (de) 103.

Verona 114, 115, 150.

Versailles 10, 294, 295, 296, 302, 309, 310.

Véto absolu 44.

Véto suspensif 44. .

Véto-wet van 1911, 235.

Veuillot (Louis) 163, 200.

Victor Amadeus II 4.

Victor Emanuel 1117,118.

Victor Emanuel II 150, 160, 164, 165, 166, 167.

[ Victor Hugo 142,154,155, 200.

Victoria 126,127,152,223. ViHafranca 161. Villagos 149. Villèle 106.

Vincent (Kaap St.) 17.

Virchov 202.

Virginië 11.

Vlissingen 92.

Volkenbond (Duitschland

en de ) 295, (Wjtt-

son's ontwerp van den ....) 298—3o6,(OpperSilezië voor den . , .) 303, (... en het veiligheidsverdrag) 309, (Duitschland en de ...) 310; (internationale) 279.

/olkscommissarissen 307.

/olkssouvereiniteit 20.

Zoltaire 22, 42, 46, 47.

folturno-linie 163.

fonck 25.

Vorstendag (te Frankfurt) i75-

'redesconferentie 229.

Vrijheidsoorlog (Amerikaansche) 16, (Grieksche) 133.

'rijmetselarij 29, 30, 103, (... in Brazilië) 209, (... in Duitschland) 201, (... in Ecuador) 209, 210, (... in Frankrijk) 33, 46, 75, 106, 107, (1876) 200, (... en de Dreyfus-affaire) 23o,(... en de Kerkvervolging) 231, (... in Italië) 117, 122, 150, (na 1870) 208) 209, (... in Zwitserland, 206.

(oorlogsverklaring der..) 268, (... en Japan) 270, (,.. treden niet toe tot den Volkenbond) 300,

Sluiten