Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL VIL

DUITSCHE KEIZERS EN KONINGEN UIT HET SAKSISCHE FRANKISCHE EN HOHENSTAUFSCHE HUIS.

Hendrik I, de Vogelaar, Koning van Duitschland (919— 936).

Otto I, de Groote (936-973). Hendrik v. Beieren.

Keizer (961—973). X

Adelheid. I

1 HendrikII, de Heilige

Otto II (973-983) Luitgardis (1002-1024)

X X Theophania Koenraad

j v. Lotharingen.

OttoIII(983-1002). I

Otto van Franken.

Koenraad II v. Franken, Keizer (1024—1039).

Hendrik III (1039—1056).

|

Hendrik IV (1056—1106).

~ Hendrik V (1106— 1125). Agnës

X X

Mathilde v. Engeland. Frederik v. Zwaben.

Frederik v. Zwaben (Hohenstaufen). Koenraad III v. Hobenstaofen,

: __! Keizer (1138— 1152).

Frederik I, Barbarossa (1152—1190).

Hendrik VI (1190—1197). Filips van Zwaben (1197—1208)

X | '

Constantia v. Sicilië. Beatrix

, ! v

Frederik II (1212—1250). Otto IV Welf (1197—1215)

! (f 1218)

Koenraad IV Enzio Manfred (1250-1254). (f 1272). (Kon. v. Sicilië).

I ' I

Konradijn Constantia (t 1268). X

Pedro III van Aragon.

Sluiten