Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. UIT:

2

Dubbele aanklacht.

Partijgenoten.

Schaamt u niet alleen voor elkander, maar voor uzelf. Schaam u, gij meerderheid, en schaam u, gij minderheid, die misschien welhaast meerderheid zult zijn, schaamt u beide over uw twist, die gij niet als een broedertwist zien wilt. Schaamt u over. de 'kleinheid van uw geloof, die oorzaak is, dat ge wèl elkanders dwalingen, maar niet uw eigen verblindheid vermoogt te zien. Schaamt u over de kleinheid van uw hoop, die oorzaak is, dat ge het kommunisme aan woorden of aan personen koppelt uit vrees het te zullen verliezen. Schaamt u over de kleinheid van uw liefde, die oorzaak is, dat ge niet zien wilt en niet zien kunt, dat de kortzichtigheid en de starheid en de onredelikheid van uw tegenstander de keerzijde uitmaken van „zijn overgrote liefde voor onze zaak." Gij schudt het hoofd en scheldt mij idealist en spreekt van „kwaadwillige opzet" en „perfidegekonkel"? Zwijg met uw woorden van kleine haat en" spreek liever het woord van de grote haat: de klassehaat, die een is met liefde: liefde tot de strijd, de eeuwige gedachtestrijd. Een rooms priester heeft onlangs in een rooms blad geschreven: „er zijn veel edele willers ook buiten onze rijen", en gij trekt de grenzen van goede wil en goede trouw bij ©en groep van uw partij of bij een deel van die groep? Lees, wat Trotzki op 13 Januari van het vorig jaar over groepen- en fraksie-vorming geschreven heeft, en schaam u.

Gij zult mij misverstaan, en menen, dat ik wil „ontzien", en dat ik „zachtmoedigheid" en „liefdevol begrijpen" predik 2n olie wil storten op de golven van de klassestrijd, maar ik zeg u dat een zweep nodiger is dan olie en dat wij maar één ding hebben te ontzien: onze onwankelbare zekerheid van de uiteindelike broederschap van het proletariaat, dat is: van het kommunisme.

Meidag 1925.

Sluiten