Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

strijdwerk. Dat we samen moeten doen, minderheid en meerderheid, of gewezen minderheid en gewezen meerderheid. En als je me antwoordt: dat kan ik niet, want die ander is een schoft, dan zeg ik je: dat is de vraag niet, de vraag is, of hij gelijk heeft, of in hoeverre hij gelijk heeft, en van welk standpunt hij gelijk heeft. De rest is privaatzaak, net als voor de soci's de godsdienst. Zeg het hem in zijn facie, als je dan met alle geweld je gemoed wilt luchten, en vecht er voor mijn part een robbertje om tot vermaak van de straatjeugd, maar houd je gescheld en je gekonkel en je aanbrengen]' van duizend-en-éen-sensatieonthullingen buiten onze denkwerkplaats.

Fraksievorming is een partijpest. Maar wat Lenin „burokratie" genoemd heeft, d.w.z. de overheersing van het partij leven door de leiding, of op zijn goed hollands gezegd: de domperij, dat is óok een partijpest. En die twee zijn één, onverbrekelik één. Eén pest.

Gevoelsargumenten, zult ge zeggen? Goed, plaats er uw verstandsargumenten tegenover, dan zullen we verder zien.

Daar hebt ge dénkopgaaf nummer één. En opgaaf nummer twee is eigenlik dezelfde, alleen 'n beetje in het groot: hoe smeden we de eenheid van het proletariaat? Door „fraksievorming", d.w.z. door ondergronds gekonkel en ondergrondse ondermijning van elke organisatie, die de onze niet is? Of door „burokratie", d.i. door blinde onderwerping te eisen van de vakbeweging aan óns partijapparaat? Denkt ge daarmee te overwinnen, wat aan die eenheid in de weg staat: de meningsverschillen, de belangenverschillen, de geloofsverschillen?

Strijdt, kameraden, strijdt, tegen elkander als het moet, en tegen de vijand waar ge kunt, maar in beide gevallen: met open vizier.

Sluiten