Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Vreest niet, ik ben het."

Uw arm en uw vuist zijn dapper, kameraden. En ook uw woord is moedig: gij vreest niet uw waarheid te zeggen, al kent ge uw zwakheid, en dat is goed.

Maar in uw oor is een bange vrees, die u verlamt, die al uw moed waardeloos maakt en het kommunisme belemmert in zijn aanschrijden over de wateren: gij vreest de hoon van uw vrienden.

Voor geen duizend vuisten wijkt ge een duimbreed achteruit. Door geen duizend strotten laat gij u tot zwijgen brengen. Maar het denkbeeld alleen, dat wie naast u staan, u „afvallige" zullen schelden, doet u aarzelen en beven. En dat is niet goed. Dat is zelfs niet goed in de grote, de uitwendige klassestrijd tegen de vertelaarde vijanden van het proletariaat, want ook een zodanige kan wel eens een brok gouden waarheid in zijn door hebzucht bezoedelde handen vasthouden, en wee u, als ge dat brok vertrapt, enkel om het de gehate uit de hand te slaan.

Maar duizendmaal erger en verderfeliker en noodlottiger is uw orenvrees in de geestelike strijd voor het kommunisme, die gij met uw mede-proletariërs, met uw mede-kommunisten, met uw engere geestverwanten, met u zelf te voeren hebt. De strijd, die gaat om de waarheid en om de weg, maar niet om taktiek en niet om gelijkhebberij. In de wijde wereld van leed en tranen en van eindeloze vreugde-in-het-worstelend-overwinnen, en in de kleine wereld van het benepen land waarin wij leven.

En in dat nog kleinere wereldje van wat in Holland het revolutionnair proletariaat kan genoemd worden.

„Judas <& Co" spuwt de een, ,,N. A. S.-partij" hoont de ander. „R. A. C.-kers" spot een derde. En gij vreest. O, niet gij, tegen wie die hoonroepen worden gericht, maar gij, die de vnenden zijt van die honers en gifspuwers.

Ik zeg u, C. P. H., gij moet een „N. A. S.-partij" worden, en gij moet een „het-N. A. S.-moet-kapot-partij" worden tegelijkertijd: een „N. A. S.-partij" en het tegendeel van een „N. A. S.-partij" moet gij worden in het oog van uw vijanden niet alleen, maar ook in het oog van uw klein-

5

Sluiten