Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

4.

Over Assepoes, de R.A.C.-lijst en het begrip „vrijheid."

Toen Assepoestertje nog klein was, en toch voor de boze zusters al het werk moest doen, gebeurde het wel eens een keertje, dat zij de pap liet aanbranden. Dan werd zij door de zusters uitgescholden voor al wat lelik was, maar ze antwoordde nooit anders dan: dankje wel, lieve zusjes, ik zal een volgende maal beter oppassen.

En toen in 1925 de K.P.H. nog klein was, en toch al voor de hele Hollandse arbeidersfamilie het zware kommunistiese gedachtewerk moest doen, heeft zij ook de paip eens laten aanbranden, en de pot nog half omgegooid er bij! En al de boze broertjes scholden haar verschrikkelik uit om de vuile morsboel en de herrie. De soci-broertjes en de N.V.V.-broertjes en de vrome broertjes en de roomse broertjes riepen er om het hardst schande over. Dankje wel, lieve broertjes, we zullen een volgende maal beter oppassen.

* * *

Knokken is 'n hoop makkeliker dan begrijpen, maar op z'n tijd is knokken toch óók wel eens nodig, want anders zouden de mensen denken, dat het ons geen menens was misschien. Kijk, ik zie het zo: als we eerst goed weten dat we werkelik verschillende kanten uit willen, dan moet het jasje op de giond, en géén redenaties asjeblieft! Kom op, op leven en dood. Maar als het verschil enkel gaat over de juiste weg, die naar hetzelfde doel voert, dan moeten we ons het zwaardere werk getroosten, het'begripswerk, het graafwerk in elkanders gedachtegang, het wik- en weegwerk van elkanders waarheden. Ik heb in het N.V.V.-orgaan van verleden week gelezen (u weet wel, dat krantje, waar de Bewustheid en de Strijdvaardigheid op uitgetekend staan, rug aan rug), na een frisse scheldpartij op het „bijeengeraapte zoodje" (dankje wel, lieve bioertjes), dat „een eenjgszins beteekenende kommunistische partij het grootste geluk (is), wat de heerschende klasse kan overkomen."

En om het graven in die voor sommige onzer misschien wat duistere gedachtegang wat makkeliker te maken, werd er bijgevoegd:

Sluiten