Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

mensen zo vaak „woorden"!), wel, dan kan ik niet anders zeggen, dan dat ik hoop, dat hij daarvan met evenveel vrijmoedigheid doe blijken: dat geeft wat leven in onze meningenbrouwerij ! %

En nu ter zake: het woord „marxisme". |s dat woord inderdaad niet anders dan de samenvatting van wat Karl Marx, geboren te Trier de 5de Mei 1818 en gestorven te Londen de 14de Maart 1883, over het kommunisme heeft gedacht en geschreven? Sluit dat woord inderdaad een soort geloofsbelijdenis in vier of meer delen druks in zich? Een staan-blijvenbij-Marx, een zweren-Jbij-Marx, naar geest, naar letter en naar woord? Ik heb al meer dan tien jaar geleden de vrijmoedigheid gehad, zulk „zweren" in de Tribune als „marxisme-zonder-meer" aan te duiden, en te schrijven:

„Breekt, kameraden, met uw marxisme-zonder-meer, want haar naam is dogmatiek. Een weten dat het vragen verleerd heeft, is het weten niet waard", en het was datzelfde zwerenbij-woord-en-letter, dat ik op het oog had, toen ik een maand geleden naar Moscou schreef: „Marx zou nooit van „marxisme" en Lenin nooit van „leninisme" hebben willen horen", en niemand heeft mij tegengesproken tot nu toe. Mag ik daaruit opmaken, dat ik tegen windmolens heb gevochten, en dat die enge en dogmatiese opvatting van' ons toch zo geliefde slagwoord bij niemand onzer leeft? Ik hoop het, maar daarmede is de bredere, de levende, de in-worsteling-groeiende opvatting van wat wij marxisme noemen nog niet gevonden. En om die opvatting is het ons toch te doen. Derhalve nog eens: marxisme is...

Mij dunkt, Zaterdagavondlezer, dit is nu juist een spannend moment, waarbij wij ons feuilletonnetje voor vandaag heel geschikt kunnen afbreken, is het niet? Loop dus de volgende week onze kolporteur niet voorbij, als ge tenminste nog altijd geen abonné zijt!

Verwij zingen en woordverklaringen:

„Kollewijner" — aanhanger van de nieuwe spelling ,c;, één o,

géén „ennetjes"* en „lelik" in plaats van „leelijk"). „Ichthyosaurussen" = voorwereldlike vis-hagedissen v. ■ 'n meter

Sluiten