Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

of tien lang en een uiterlik, om er alle voorwereldlike kleine kinderen mee naar bed te jagen.

„die gedenkwaardige tiende Mei": datum van het partijkongres 1925.

„Fata morgana" = bedriegelike luchtspiegeling, zoals die door woestijnreizigers wel eens wordt waargenomen. Hm, hm.

„de zuivere rede": bedoeld wordt de redeneerkunst van wijlen Bolland. Wie dat was? Zie de Tribune van 14 Februari 1922. nog maar eens in. Herdrukt in „Wiskunst, Filosofie en Socialisme", Groningen, Noordhoff, 2de druk 1924, pag. 49.

„Breekt, kameraden, enz.": Trib. van 3 Okt. 1914. Herdrukt in „Wiskunst, Filosofie en Socialisme", pag. 27.

„Marx zou nooit, enz." Trib. van 5-5-'25.

Sluiten