Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

drukt stond, wat er aan het leven los en vast is, wat waren we dan gauw klaar: Marx, das KapitaJ, pagina zoveel of Engels,

pagina zus of Lenin pagina zo, klaar is kees met z'n

formules altijd! Maar juist omdat wij de realiteit van het leven niet vergeten kunnen, omdat wij die realiteit zien als: „de gedachtestrijd, de geloofstrijd, de wilstrijd, die eeuwig is onder de mensen, menselik-eeuwig en eeuwig-menselik,' juist daarom geloven wij niet in woorden-zonder-meer en in formules-zonder-meer, en juist daarom kennen en erkennen wij geen andere uitdrukking van onze overtuiging dan die verwerkelikt is in daden. Of ge uw kommunisme „marxisme" noemt of „engelsisme" of , leninisme" of „'bolsjewisme", zegt op zichzelf niets. Want de inhoud van die woorden ligt in geen formule-van-heden besloten, maar enkel in de werkelikheidvan-morgen, dat is: IN DE ZELFBEVRIJDING DER ARBEIDERSKLASSE.

Verwij zingen en woordverklaringen: „facsimilé: gedrukt handschrift.

„medezeggingschap": te weten, van de arbeiders in het beheer der fabrieken. Een der nieuwste idealen van de reformisten, waarvan zij zich wonderwat voorstellen. Ik voor mij heb liever allecnzeggingschap, maar zover zijn we nog niet.

„realiteit": werkelikheid.

„de gedachtestrijd, de geloofstrijd, enz." Aangehaald uit mijn „Mathesis en Mystiek", pag 73. Koop het maar niet, want er staat allerlei nonsens in. O.a. dat weten en willen zowat hetzelfde is!

Sluiten