Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

III.

KATHOLICISME IS

„De Chinees kan geen scheiding maken tusschen de leer van den blanke en zijn daden. Hij wil niet begrijpen het schoone principe, dat zaken zaken zijn, en moraal moraal. Hij weet, dat er alleen in Shanghai 22.500 kinderen beneden de 12 jaren werkdagen van 12 uur moeten maken in ongezonde fabrieksrüimten en dat dit door de beschaafde Westerlingen als een normaal feit wordt beschouwd: nu ja, dat is een historisch gegroeide toestand, en kunnen wij er wat aan veranderen?"

Herkent ge die snijdende woorden, lezer? Woorden, die Soen-jat-sen zelve uit het hart gegrepen konden zijn? Soenjat-sen, die „het Chineesche volk (heeft) leeren uitzien naar de Sowjet-ster als het teeken van hoüp, (en wiens) groote schepping, de Kwo-min-tang-partij in Shanghai en Kanton alleen 500.000 leden (telt)" (ik citeer nog altijd uit hetzelfde artikel).

Ge raadpleegt tevergeefs uw geheugen, en herinnert u niet, ó'an welk revolutionnair blad dit citaat ontleend is? Niet? Maar dan kan ik, niet laten, u nog even te plagen, door dat niet dadelik te verklappen, en voorlopig enkel los te laten, dat deze siriemende aanklacht tegen de tweespalt van de kapitalistiesee woorden en daden te lezen staat in een bekend katholiek weekblad van 18 Juni jl.

De vraag, die ik in het opschrift van mijn Z.V. van vandaag heb besloten, wordt, ik weet het heel goed, door 99 pet. van mijn partijgenoten en geestverwanten grif beantwoord: „Wat Katholicisme is?!" roepen ze mij toe, „moet een kommunist dat nog vragen? Weet die dan niet, als hij ten minste niet te stom is, om één ogenblik na te denken, dat het Katholicisme niet anders is dan de felste en brutaalste vijand van de revolutie? Dat het niet anders is dan de meest schurkachtige, de meest huichelachtige en de meest verachtelïke methode, om millioenen proletariërs blind en doof te houden en op te zwepen tot onzinnige haat tegen ieder, die hun zaak wil dienen? Weet je dan niet, dat onder alle ideologieën, die een gevaar opleveren voor de ontwikkeling van de kommunistiese gedachte, het Katholicisme de allergevaarlikste ideologie is? En je durft nog vragen stellen, en je komt nog aandragen met o

Sluiten