Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19

zo mooi schijnende zinnetjes,waarmee die lui de arbeiders zand in de ogen pogen te strooien, om hun ware bedoelingen te verbergen?! Katholicisme is niet anders dan de godsdienst van de geldzak, en schaam je wat, dat ik je dat nog moet zeggen!" En als het een beetje wil, maakt mijn denkbeeldige weerspreker zich zó boos, dat hij me óók voor „mian-van-de-studeerkamer"' en voor „hooggeleerd" gaat uitschelden, net als dat andere roomse blaadje, waar ik het de vorige week over had, en waar het zinnetje, dat ik vandaag als uithangbord heb gebezigd, met uit geknipt is! En omdat ik er zo schrikkelik bang voor ben, uitgescholden te worden zal ik maar héél gauw in mijn schulp kruipen en toegeven, dat dat alles natuurlik nagenoeg volkomen waar is en dat ik het voor 99 pet. onderschrijf en dat een ieder, die dat maar voor 98 pet. of voor 98y2 pet. zou doen, niet verdient, nog een. ogenblik langer in onze rijen geduld te worden, enz. enz. enz.

Maar dat éne procentje, dat ik niet toegeven wil, houd ik toch vast,, en dat is de vraag, die ik gesteld heb. Want niet wie vragen stelt, maar wie ze niet onder de ogen durft zien, heeft zich te schamen, en „één ogenblik nadenken" is niet genoeg voor een kommunist, die geen „stommeling" wil wezen: daartoe zijn twee ogenblikken soms zelfs niet genoeg! Maar zo'n tweede ogenblik-van-nadenken is toch wél genoeg om in te zien, dat al die negen-en-negentig-persent-waarheden van zoeven toch maar op één kant van het Katholicisme betrekking hebben: op de kant, die naar ons is toegekeerd, maar dat diezelfde geestesmaeht... (of is het Katholicisme geen geestesmaeht, de enige w ellicht, die zich in diepte en breedte met de onze kan meten?), dat diezelfde geestesmaeht toch, als alle dingen, ook een andere kant moet hebben, die gekeerd is naar die millioenen, die zich met volle overtuiging en met volledige toewijding en overgave aan die macht onderwerpen.

„Godsdienst-van-de-geldzak"? Zeker, dat is het Katholicisme voor óns,, én voorzover het tegen óns gericht is, maar is het daaraan, dat het voor die millioenen proletariërs zijn kracht ontleent? „Het geestelik zijn wordt bepaald door het maatschappelik zijn", heeft Marx gezegd, en daarmee een kant van de geschiedenis der mensheid belicht, die vóór hem in het duister lag, maar tóch een kant, waarop wij ons niet mogen blindstaren. Is het maatschappelik zijn van de katholieke arbeider van Nederland, van Frankrijk, van Italië, van

Sluiten