Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23

Tweede brutaliteit: We snappen over het algemeen van de godsdienst van de gelovige proletariërs net zoveel als zullie van het kommunisme, en dat is 'n bedroefd klein beetje.

Derde brutaliteit: Godsdienstbestrijding door spotten en schimpen is precies even prakties als hard schreeuwen tegen 'u vreemdeling-op-straat of brandblussen met de petroleumspuit.

Zo is 't genoeg voor vandaag, geloof ik. Wie ervan terug heeft, wordt met open oren ontvangen.

Verwij zingen en woordverklaringen:

„De wijze Nathan". De aangehaalde versregels en het daaropvolgend sprookje zijn ontleend aan het toneelstuk „Nathan der Weise" van Lessing, 't Is een jaar of wat geleden door de minister van onderwijs uit de boekelijst van 'n hogere-burgerschool geschrapt, omdat kristelike ouders er aanstoot aari hadden genomen. Wat 'n bekrompen mensen heb je toch op de wereld, is 't niet, lezer?

,JDe leer-van-stof-en-kracht". Stof en kracht waren de grondbegrippen, waarvan de natuurkunde zowel als de natuurfilosofie tot voor 'n jaar of twintig uitgingen. In de nieuwere natuurkunde (de leer van Einstein) komen die begrippen als zodanig niet meer voor.

„autonoom zedelikheidsbesef" wil zeggen: een door individueel nadenken verkregen (en dus niet- op een gezag-van-buiten berustend) zedelikheidsbesef, en vormt het uitgangspunt van het hedendaagse burgerlik (d.i. niet-relativistiese) atheïsme.

„eventueel": in voorkomende gevallen.

Sluiten