Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

£C* i ! gee" V'ieg kwaad' maar ook §een me°s goed doet Met loutere „zachtmoedigheid" zullen wij onze onderdrukkers met overwmnen of vermurwen en wie zich tot mensemin-predikaties bepaalt is van die onderdrukker de beste bondgenoot Maar waar is de grens? Niet tussen geweld en geen geweld' maar tussen vmstgeweld en denkgeweld?

Ik zal die grens niet trekken, lezer, en als ik het vermodit zou die morgen weer veranderd zijn, want alle strijd is wisseling van evenwicht. Maar één ding weet ik toch wél: die grens

Amsïïrdamf6" " tUSSê" Limbu^ eH

Verwij zingen en woordverklaringen:

„Het Beest in de Mens": mijn opschrift heb ik ditmaal gestolen bij Lmile Zola; het is de titel van een van diens romans, („La béte faumaine"),

„Bin frischer, fröhlicher Krieg" = een frisse, vrolike oorlog (bekende uitlating van de Duitse kroonprins).

„dat er in het Jordaanproletariaat wat leeft, enz.": is te vinden in een verscholen hoekje van de Tribune van 30 Junie. Aan de schrijver mijn broedergroet!

„beestmensen". Zie de Tribune van de volgende dag...

Sluiten