Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

strijd tussen twee levensbeginselen: het engere en het wijdere, het oppervlakkige en het diepere, het verstervende en het wordende, die zich voltrekt in ieder mens, en die te onderkennen is in ieder woord, dat verder gaat dan van mond tot oor. Niemand is kommunist in al zijn denkingen en in al zijn daden, en niemand is gans en al onze vijand: ook de beulen van Hongarije moeten iets menseliks in zich dragen, dat aan het almenselike verwant is. En woorden? of zelfs gedachten? Van geen woord en van geen gedachte, zelfs al is die in onze eigen geest geboren, kunnen wij de wordingshistorie naspeuren tot op de grond, maar dat die wordingsgeschiedenis verder reikt dan de maatschappelike plaats van spreker of denker, ja verer zelfs dan diens persoonlik bedoelen of willen, is ieder onzer toch duizendmaal gebleken.

„Burgerlik" of „revolutionnair" of „marxisties" misschien, zijn nog altijd o zo gebruikelike stempels, waarmee wij menen alle gedachten, alle vragen zelfs, waarmee wij niet dadelik weg weten, te kunnen keuren of afkeuren als koeien in een abattoir, en voor die stempels zijn wij nog altijd o zo bevreesd! Noemt gij „wetenschap" marxisties en „geloof" een burgerlike opvatting? Ik wil het u niet verbieden, gedachtig aan de vogeltjes, maar wèl u de vraag voorleggen, of dat soort marxisme niet zelf een burgerlik luchtje heeft? Fris riekt het in ieder geval niet. Gij ongelovige arbeider, strijd met ons tegen verblindheid en geesteknechterij, maar Iaat uzelf niet het allerkostelikst geloof ontnemen, dat boven alle geleerdheid en boven alle wetenschap uitgaat: het geloof in de kracht en de roeping van het proletariaat-van-nu, om het kommunisme aan de ganse mensheid-van-morgen te brengen!

Verw ij zingen en woordverklaringen:

„Geloof en Wetenschap": slaat op de naam van een zeer geleerde, zeer gelovige en dus zeer reaktionnaire roomse vereniging.

„Meteorologie en sociologie": wegrkunde en leer-der-samenleying. Vergeef me al die mooie woorden, lezer: als voorbeeld van geleerdheid had ik ze hier nodig.

„Molckulen en atomen": kleinste deeltjes, waaruit alle stoffen volgens de natuur- en scheikunde, bestaan. Eigenlik óók al weer verouderd: ze zijn tegenwoordig alweer aan nóg kleinere deeltjes toe. Er is gewoon geen bijhouden aan.

Sluiten