Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33

„Het leven is ivreed, enz.": komt voor in een artikel van „Academicus" in „De Nieuwe Eeuw" van 9 dezer.

„Fenix-pro.ef": de vogel Fenix, die uit zijn as herrees, hoort in de fabelleer thuis. De proef is natuurlik maar malligheid, maar de opvatting-zelf, waarvan hier sprake is, dat n.1. de hele natuurwetenschap niet anders dan kansrekening is, heus niet. Die wordt de laatste twintig; jaar vrij algemeen aanvaard (de geleerde naam is: statistiese fysika).

Het briefje van „Anders" sloeg op mijn schrijven van 1 Mei '25 aan de Inprekorr (zie boven No. 1).

„Geloof" een burgerlike opvatting: vergelijk mijn artikel in de TrU bime van 16-12-1911, of, als ge die niet dadelik bij de hand hebt, mijn „Wiskunst, Filosofie en Socialisme", No. 8.

Sluiten