Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

tóch de enige bron, die voor de zuiver-voelenden in dat grote leger van onze vijanden de levensbron uitmaakt, en die gedachte is tevens de enige zwakke plek in hun veste, omdat die tot het komntunisme voeren moet. Zolang wij die gedachte niet vermogen te onderkennen, zolang wij de innerlike glans, die van haar uitgaat, door de strijdwalm, die ons scheidt, niet vermogen te zien, zolang staan wij machteloos en zijn wij niet in staat, een enkele steen te wrikken uit de muur, die onze broeders ginds gevangen houdt. Die muur zal vallen, met of zonder onze hulp, want geen macht ter wereld kan het ontwakende kommunisme tegenhouden op zijn weg, en als die muur gevallen is, zullen de puinhopen spoedig genoeg verdwenen zijn, maar zolang wijzelve blind zijn voor wat daarachter verborgen is, kunnen wij de ban niet breken, die óns licht verduistert voor wie onze strijdmakkers moesten zijn.

Wilt u dit alles misschien liever zonder beeldspraak gezegd hebben? Wel, dat heb ik al 'n kleine twintig jaar-geleden gedaan, toen ik schreef:

„Lang vóór het pleit tussen protestant of katholiek, atheïst of spiritist beslecht zal zijn, zal het gelovig deel van het proletariaat, en misschien het katholieke het eerst, zijn plaats hebben geëist onder de rode banier. En zouden wij, andersdenkenden, hen daar dan niet welkom heten? Er schuilt in hun vroomheid, een zelfopoffering, een hoop, een kracht en een moed, die wij niet missen kunnen in onze strijd, die gaat tegen de heerschappij, niet van een idee, niet van een levenskrachtig woord, maar van de dode rijksdaalder.De heerschappij van god Mammon, die een blinde en een stomme god is, en zijn aanbidders even goed verbrijzelt als zijn vijanden".

Verwij zingen en woordverklaringen:

„Lourdes" (spreek uit: Loerdes), een stadje in Zuid-Frankrijk, met een mirakuleuse bron, waar jaarliks enige honderdduizenden roomse bedevaartgangers heentrekken.

„Koran en Talmud": de heilige boeken van de mohammedanen en van de joden.

„Lang vóór het pleit", enz.: ontleend aan een „Ingezonden,, in „Het Volk" van .7 Mei 1908 (dus nog vóór Deventer).

Sluiten