Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43

Met onze communistische wetenschap is dat anders. Wie buiten ons systeem denkt, loopt gevaar, ons doef uit het oog te verliezen, zij het dan ongewild. Voor ons is noodig denkmoed — zeker — doch dan gedisciplineerde denkmoed. Wat Schoolarbeider bepleit, is iets anders, dat is denkovermoed, roekeloosheid der gedachte. Menschenreparateur.

„anders zien, dan in ons systeem past...?" Ei, ei. Wel, wel. Ik zou liever zeggen: Anders, dan in sommiger kraam te pas komt. Of is dat al te roekeloos gedacht?

* * *

Van het stuk van „Anders" kan ik met het oog op de plaats^ ruimte, tans enkel een eerste gedeelte opnemen, dat echter, naar ik meen, op zichzelf een geheel vormt, en meer in het biezonder betrekking heeft op de aanklacht, die ik tegen „de Stalins, de Kamenefs en de Sinowjefs" heb gericht. Het tweede gedeelte, handelende over mijn artikel „Geloof en Wetenschap", volgt later:

OPEN BRIEF AAN MIJN MEDE-„SCHOOLARBEIDER".

(de aanhalingstekens zijn van hem), door ANDERS.

y Indien gij, mij de eer aandoende uw lezers van mijn briefje aan u te vertellen, hun tevens dit briefje zelf had laten lezen, zodat zij niet op uw gezag behoefden te geloven, welke inhoud het had, dan zouden zij hebben gezien, dat ik u niet verweet, Trotzki of wie ook te verafgoden of te verguizen, maar ten eerste u vroeg: goed, wellicht zou Marx, zoals u schreef, niet van Marxisme en /Lenin niet van Leninisme hebben willen weten — dat is een persoonlike breedheid; maar zou Marx, als hij later geleefd had, soms niet een aanhanger van en een geweldige strijder voor het Leninisme zijn geweest, gelijk Lenin het Marxisme met zijn leven verdedigde en uitvoerde? M. a. w. zijn deze termen niet inderdaad van het grootste belang — mits ze inderdaad heel preciese

Sluiten