Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

Verwij zingen en woordverklaringen: , ...„die alle daadkracht verlamt, enz.:" Verg. „Mathesis en Mystiek" blz. 44 („Signifika is een allerverderfelikste hebbelikheid voor wie weet wat hij wil").

In laatste instantie — per slot van rekening („instanties" zijn de opelkander volgende behandelingen van eenzelfde rechtzaak).

Sluiten