Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

bewarende gummiknuppels had hernieuwd, zou ik hem niet alleen volmaakt begrepen hebben, maar hem groot gelijk gegeven bovendien: met 'n politieagent als zodanig valt niet te redeneren, net zo min als met 'n stoelepoot. Maar nu hij precies diezelfde woorden in alle gemoedsrust als bolsjewistiese wijsheid aan de man wou brengen, waren ze zo dood als 'n pier geworden, en had ik hem wel willen toeroepen: „pas jij maar op, dat je kommunisme zelf niet wordt doodgetrapt door je eigen bekrompen mensehaat!"

Niemand is geheel steen, heb ik onlangs gezegd, en dat sluit in zich: dat ons kommunisties denkgeweld geen grenzen kent.

En daarom was het fout, toen ik „denkgeweld" en „vuistgeweld" tegenover elkander plaatste: een vuistslag kan een goed argument zijn. Ik heb eens helpen posten en toen gezien, hoe 'n bleke onderkruiper met 'n „stukkezakkie". onder z'n jas, stilletjes naar de poort probeerde te sluipen. Of hij nu juist een vuistslag gekregen heeft of enkel 'n tikje op z'n schouder, durf ik niet zeggen, want 't ging allemaal 'n beetje gauw, maar wél weet ik, dat z'n stukkezakkie 'n eind heen vloog, en hij 'n ogenblik later 'n scheur in z'n jasje stond te bekijken. En wat ik óok nog weet, is, dat diezelfde bijna-onderkruiper na wat dralen en aarzelen, mée bleef posten, en zelfs 'n kwartiertje later tot dé felste „mafferjagers" hoorde, toen er weer eentje van „sluip door, kruip door" wou spelen: de kameraadschap, had hem gepakt!

* * *

„Hebt uw vijanden lief, en zegent hen, die u vervloeken," is voor ons kommunisten-vah-nu niet geschreven: daarvoor is onze klassehaat nog niet groot en niet diep genoeg. En toch weten we het allen, met een vaster en zekerder weten dan in letterwoorden zeggelik is: dat een klassemaatschappij geen mensemaatschappij is, en dat alleen de klassehaat de mens kan doen herleven. En daarom zat de dag komen, dat ons ktassebewustzijn wordt tot mensebewustzijn, ons klasserecht tot menserecht, onze klassemoraal tot mensemoraal.

Dan zal onze haat gelouterd zijn tot de heilige haat van gemeenschap tegen klasse, en dan zullen wij hervinden en hèrspreken in altijd nieuwe klanken het door de geest des doods ontzielde levenswoord van makkerliefde, broederliefde, 10 e ns eli e f d e.

Sluiten