Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60

heus geloven, dat het louter „gouddorst" is en „weeldezucht", wat onze luitjes bezielt: een de Visser, een Wins, en wie verder de eer genieten, onder dat krantehoofdje, waar links en rechts de sikkel-en-hamer op prijkt (dat noem ik nu „gestolen goedje"!) verketterd en verKadtert te worden? Maar lieve hemel, als „de Kommunist" z'n zin krijgt, en er ons finaal uiten zichzelf er finaal inwerkt bij de Nederlandse arbeiders, dan zal ze toch ook ,,redakteursbaantjes" en „korrektorbaantjes" en „lopersbaantjes" en misschien wel „scheidbaantjes" te vergeven hebben, en ik wou wel eens weten, waarom dan de „gasten", die al die „baantjes" bezetten zullen, géén „gore individuen" mogen heten, en ónze mensen wèl? Zeg nu in godsnaam eens ronduit, jullie kerels van de I3.K.S.P., die toch waarachtig wel eens wat goeds te zeggen hebt, als jullie klassegeest het voor 'n ogenblik wint van jullie sektegeest: is het een schande voor een arbeider, in dienst te staan van de arbeidersbeweging of niet? En als je die vraag niet met ja durft te beantwoorden (en dat zal je wel zalig uit je hart laten, al heb je nog zoo'n grote waffel), denk dan eens over deze tweede vraag na: of het geen schande is, dat DIE arbeiders door hun tegenstanders altijd worden uitgekozen, om extra met vuil gegooid te worden? Antwoorden hoef je niet, dat zullen de Hollandse proletariërs, voorzover ze in de meTiingstrijd, waar de revolutionnaire eenheid uit groeien moet, iets meer zien dan een soort burenruzie, wel voor jou doen.

Lezer, je hebt het vast nog niet gemerkt, want ik heb alle stemmingswoorden zoveel mogelik vermeden, maar ik ben, ronduit gezegd, 'n héél klein beetje nijdig op. De Kadt, en dat „onze vriend" van zoëven, dat kwam me („de waarheid, Schele!") niet helemaal uit het hart. En de oorzaak van die minder vriendelike stemming zit hem heus niet alleen in dat ,.gcre individuen": »we weten nu eenmaal, dat in -k stijl van „De Kommunist" die term enkel het gewone aanwijswoord is voor tegenstanders, maar ik heb een andere grief: ik voel me persoonlik tekort gedaan! Het schijnt n.1. wel, of iedereen er tegenwoordig toe samenspant, om kameraad Roland Holst en mijn nederig persoontje tegen onze partij uit te spelen, en da: neem ik niet. Daar pikt tenminste waarachtig ,,de Kr.inmiinist" van deze en de vorige week ons beida ; er ook al weer uit,om ons afs „ongevaarlike intellektuelen" met onze meer eeltvuistigé strijdmakkers in tegenstelling te brengen. En nu klinkt

Sluiten