Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65

i1

hart en handen moet branden, tot er in de smidse van een mannelijken wil de heilige daad der actie gesmeed is: een zwaard van Michael, dat bliksemend den strijd des Heeren strijdt.

De Lt.:

Er bestaat een grondwet in de klassestrijd, verpletterend voor de tragen, stalend voor de onvermoeiden...

Zoveel inzicht wij verwerven, zoveel kracht moet er van ons uitgaan.

Wij verwerven ons maatschappelik inzicht niet enkel, om er geestelik van te genieten en er ons op te verhovaardigen: ons klassebesef is een gloeiend ijzer, dat in geest en handen moet branden, tot in de smidse van de gemeenschapswil de louterende daad der aksie gesmeed is: een zwaard van klasse¬

haat, dat bliksemend de strijd der mensen strijdt.

De Pr.:

'sMenschen werk moet Christuswerk zijn.

Christuswer&ï niet enkel vrome gevoelens, hoogvliegende gedachten, mooi gevormde voornemens, — werk.

Christuswerk: geen mooie, keurige werkjes; geen werken, die ook de Heiden verrichten kan, in wie% Christus niet leeft; maar werk, Christus waardig, die in u leeft, — Christuswerk.

Het Leven van alle leven leeft in u.

De Lt:

Des eenlingswerk moet gemeenschapswerk zijn.

Gemeenschapsw er k : met enkel geestdriftige stemmingen,

diepzinnige beginselen, grote voornemens, — werk.

üemeenschaps werk: geen keurig opgebouwde theo¬

rieën of eigengereide wijsheid; geen verstandswerk, dat ook

de eenling verrichten kan, in wie de gemeenschapsgedachte niet leeft, maar werk, de gemeenschap waardig, die in ons leeft, — gemeenschapswerk. Het Leven van alle strijdleven, ja dat leeft in ons.

De Pr.:

Als het waar is, dat door de H. Communie Christus in onze ziel komt (en dat is eeuwige waarheid);

als het waar is, dat wij in den tijd der veelvuldige, zelfs der dagelijksche Communie leven (en dat leert de ondervinding);

Sluiten