Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70

belijdenissen en kompromissen niet gegeven: die kan enkel door aller inspanning en aller samenwerking tot stand worden gebracht.

Moge de minste onder ons zich niet ontslagen achten van de plicht, zijn deel te dragen in dat zwaarste, gevaarlikste en noodzakehkste van alle partijwerk: ons denkwerk

Want waarlik leven is samenleven, en waarlik denken is samendenken.

Verwijzingen en woordverklaringen:

Het woord van kd. Holst: Bedoeld is een ingezonden stuk van Henr Roland Holst in de Trib. van i8-ii-'26, waarin zij, naar aanleiding van het herhaaldelik verschijnen in de Tribune van art.kelen tegen de o oppositie in de Russiese K. P., de leden van de K.P.H. die geen andere lektuur onder ogen krijgen dan de partijpers, er op wijst, dat die leden de meningen en daden der Russiese oppositie enkel te zien krijgen in de voorstelling, die de Russiese Partijleiding en haar aanhang daarvan geven. H. R. H. voegt er bij, dat het vrijwel uitgesloten is, dat die voorstelling geheel objektief zou zijn, omdat een leiding een haar fel bestrijdende oppositie zeer bezwaarlik onpartijdig kan beoördelen.

■ Meidag '25: zie Tribune 5-5-'25.

De dialektiese oplossing van twee (schijnbaar tegenstrijdige) begrippen bestaat ,n het aanwijzen van hun verband en gemeenschappelike oorsprong. Voor die van de proletariese demokratie en de proletariese discipline, zie: Trotzki, „Gruppierungen. und Fraktionsbildungen" (Uprekorr, i3-i-'24). v

Sluiten