Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

Het is vroeg in den middag, de bloemen geven geen honing op dit uur en de werkstertjes dansen haar ontspanningsdans. Links, op hun luie stoelen, twee critische darren).

Koor van dansende Werkstertjes:

Als de bloem gesloten is, Wij dansen, wij dansen! Honing niet te krijgen is, Wij dansen, wij dansen! Dansend garen wij weer kracht Voor den arbeid van den nacht. Wij dansen, wij dansen, Wij dansen in de zon!

Eerste Dar: Wat is dat toch voor een lied? Tweede Dar: En wie zou wel de maker zijn? Eerste Dar: Die ouwe melodieën zijn wel heel onpretentieus.

Tweede Dar: En het rythme van den dans zit er toch öok wel in.

Eerste Dar: En heel aangenaam zijn ze van klank.

Tweede Dar: Maar verder hebben ze dan ook niet de minste muzikale waarde. Een darrenlarf zou er op den duur van verveling bij uit zijn vel springen. En alleen onnoozele werksters, die niet beter weten, kunnen er altijd maar weer bevrediging in vinden.

Eerste Dar: Ik zou zeggen, als je er maar verheugd bij kunt zijn en erop dansen kan.

Tweede Dar: Vrouwenpraatjes, mijn beste jongen, je reinste vrouwenpraatjes. Wat zou er van ons symphonisch darrengezang. terecht komen, van onze goddelijke darrenkunst, die zelfs een koningin tot vervoering kan brengen en die een jaar lang een heel volk van verliefde maagden aan den arbeid houdt. Wat zou er van terecht komen als alle darren zoo spraken als jij ?

(De dans is even onderbroken. De werkstertjes spiegelen zich in eikaars blinkende wasspiegels). De Darren: Bravo, bravo!

Een Werkster: Was het goed, lieve darren? En zul jullie nu straks voor ons zingen?

2

Sluiten