Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23

luisteren): Leer mij de smart, dar, opdat ik ook de liefde mag kennen.

Tweede Dar: Leer mij de vreugde, zusje, opdat er weer eens een koning zal zijn in den korf. — Maar wat komt daar aan? (Op het bordes is een kleine coquette dar gekomen, spits het achterlijf als van een koningin, van wie hij ook nadoet de slepende, drachtige loop).

Derde Dar: Hallo, mijn darren. Mijn hart bonst van vreugde.

Tweede Dar: Dat is heerlijk te hooren, dar. Is de eerste koningin al uit?

Eerste Dar: Is zij er al, jonge dar? Zeg het ons!

Derde Dar: Nee, darren, voor zoover ik weet is er nog geen koninginnecel open. Maar wat deert mij die koningin? Lang genoeg heb ik gewacht en smartelijk verlangd naar iets wat voor mij toch wel niet zal komen. Lang genoeg heb ik geleden, zuchtend in het duister van den korf, gevoed door maagden als een kostbare melkluis, om ééns óok mee te kunnen vliegen in den staart van een vrouw, die maar éen van ons zesduizenden waardig is. Maar nu wacht ik niet langer. Vandaag ben ik de koningin. En al zal ik dan geen volkeren baren, des te beter, de vreugde zal er des te zoeter om zijn. Vandaag vlieg ik ter zonne, en morgen vlieg ik ter zonne, en zoolang de zon schijnt zal ik tot haar omhoog vliegen. En mijn liefkoozingen, o darren, zijn voor allen, die mij volgen.

Tweede Dar: Maar dat is verbijsterend.

Eerste Dar: Het is afschuwelijk en onbegrijpelijk. Jij een koningin? De werksters moesten je doodsteken met haar angel.

Derde Dar: Al wie mij liefheeft die volge mij! (Hij wil wegsnellen).

Tweede Dar: Stil dar, stil, wacht eens even. Ik denk, dat ik met je ga! Maar zeg mij — het is me zoo vreemd te moede, het lijkt wel of een wereld van nooit bevroed genot, die altijd onder mijn bereik is geweest, plots voor mij openvalt. Zeg mij, zullen daar liefkoozingen zijn, daarboven?

Derde Dar: Het zonlicht zal ons dronken maken. Denk je, dat het ons minder dronken zal maken als wanneer we waren dar en koningin ? Kom! (Af).

Tweede Dar: Ik ga met je mee, dar. O, ik kan niet anders, ik ga nu zéker met je mee. (Haastig af).

Sluiten