Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

hem. En nooit zal ik nu meer mijzelf kunnen verliezen omdat ik niet de eene zal zijn, wien het gegeven is zich in liefde te dooden. En zoo zal ik sterven, wachter, door de angels van anderen, besmeurd, den armzaligen massa-dood in het slik. Zeg toch, wachtertje, is dat al niet erg genoeg?

W achter: Dat is ons lot. Maar je plaats daarbinnen heb je verspeeld.

Tweede Dar: Dus je weigert, wachter, je weigert? W achter: Ja.

Tweede Dar (wanhopig): Je weigert.... (vlak voor hem) Maar weet je dan wel wiè ik ben?

W achter (ziet hem aan): Jij ? Wie ben jij anders als een doodgewone dar, die zichzelf vergeten heeft met.... met....

Tweede Dar (met nadruk): Weet jij wel.... weet je wel, dat het je koning is, die je den toegang weigert ? Dat ik de koning ben, de wijste man van den staat, dat ik het meeste heb gedacht en het meeste weer heb verworpen, en dat ik het ben, de eerste dar, die de liefde heeft leeren kennen zonder er aan te sterven?

W achter (woedend): Liefde ? 1

Tweede Dar: De eerste, die ter zonne vloog en weer omlaag kwam om het te vertellen. Laat mij in, wachter. Ik bèn de koning en de kenner der Liefde, en mij zal de koningin bezitten.

W achter (verbijsterd): Jou .... jij ... . jij, die vandaag, jij, die....

Tweede Dar: Ik, ja, ik 1 Ik, die vandaag .... Ik, die te zwaar, ik, die te duister en eens te veel-wetend was. Ik, want ik alleen heb de zon gezien, van héél nabij, en ik heb mijzelf erin verloren.

W achter: Mijn wachter-brein kan het niet bevatten. Ga, dat ik je niet met mijn angel doorsteek.

Tweede Dar (gaat achteruit): Goed, ik zal gaan, en wachten tot de koningin tot mij komt.

(Hij hurkt terzijde). (Een sprinkhaan, reusachtig, bleekgroen in het maanlicht, komt voorbij en blijft nieuwsgierig kijken. Meerdere oogjes, schitterend, goud- of groen-gloeiend, kijken van tusschen de papaverstammen, vanonder den wortel en de erica; kevers, een mugje, en, heel op den achtergrond, een groote veldmuis, die weer gauw de beenen neemt.

T. D. zit, hoofd op de handen, vleugels recht naar achteren, als een manne-sphynx. Hij staart voor zich heen en als hij opkijkt,

Sluiten