Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

(De Ziener treedt naar buiten, gevolgd door verscheiden darren, die zich om hem verdringen).

De Darren: (door elkaar) Wie van ons zal het zijn, o Ziener?.... Ziener, zeg ons, wie zal het zijn?

De Ziener: (hoog boven de anderen, turend naar de luchten) De teekens zijn gunstig. Gezegend is het volk, dat uit deze zonnevlucht geboren wordt.

De Darren: Och ja, Ziener, maar zèg ons... Ziener, zèg ons, zie voor ons, wiè ... Ja wiè, o Ziener .. . Wié zal de gemaal zijn ... Wiè de alvader, o ziener.. . Wie zal sterven dezen dag, dit uur... Wie zal gezegend zijn boven alle anderen?

De Ziener: (droomerig, bijna verveeld) Het zal... de sterkste zijn. Hij, die het hoogst vermag te vliegen. De reinste, de lichtste, de beste.

De Darren: (juichend, elk voor zich tevreden met deze voorspelling) Hoera 1 Leve de Ziener! Leve de alwijze Ziener !

Ze verstrooien zich overhaast in alle richtingen. Het stroomt nu darren uit het vlieggat, die zingend optrekken en zich dan overhaast in alle richtingen verstrooien).

Zang van de voorste Darren:

Dit is de dag,

De dag der dagen 1

Tegenzang van de achterhoede (nog gedeeltelijk in den korf):

Houdt ons niet op, Houdt ons niet op!

(Zoolang de uittocht duurt, wordt ditzelfde lied gezongen).

Een W e r k b ij: Is dat alles wat ze kennen, zusje ?

Een andere Werkbij: Ik denk het wel, zustertje. Ik vind ze dom en verwaand, en heel erg ...

Eerste Werkbij: Wat vind je ze, zus?

Andere Werkbij: Ik vind ze heel erg zelfzuchtig. Ik heb ze met liefde gevoed, zustertje, vanaf dat ze nog heel klein waren en nog meel en honing kregen in hun cel. Ik was nooit te moe ze voedsel aan te dragen, omdat ze sterk moesten worden en flink, de vaders van komende volken. Maar nu, vandaag, kan ik me ook begrijpen ...

Eerste Werkbij: Wat kun je je begrijpen, zusje?

Sluiten