Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 ft deuk aan Parijs, waar de aankondiging van zijn overlijden nu ook aan een zuil in de Sorbonne hangt: de 44-jarige student, oud-officier, directeur van een bloeiende drukkerij, musicus, droomer, artiest, die daar, in het hart der wereld, tenslotte de beroering van het Eeuwige zocht.

O, mijn vriend! De teere nevel in de Parijsche parken, het water van de Seine, de blanke paleizen van Versailles en Saint-Cloud, de rusteloosheid, de tintende levensdrang van de boulevards, de serene rust en de hooge ernst van de Sorbonne, herlijn niet anders als expressies van je eigen universeele geest.

Dit alles is hier niet te omvatten. Je hebt gegrepen en losgelaten, je hebt begeerd en doorzien, je hebt het rijke leven geëerd en daarmee den Schepper gehuldigd.

En tenslotte ben je, sneller dan anderen, de veelheid ontstegen en hebt alles omvat in een vereeniging met Hem, uit Wien alles is en tot Wien alles komt. Die het leven gaf en Die het leven nam.

Amsterdam, 15 Oct. '21.

77

Sluiten